Utskick 111019

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR
2. STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER PROFESSOR I ÄMNESDIDAKTIK MED INRIKTNING MOT HISTORIA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP
3. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET, STOCKHOLM, HT 2011
4. DISPUTATIONER
5. PUBLICERAT

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR
En tvåårig anställning som postdoktor utlyses inom projektet Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria. Hela utlysningstexten inklusive länkar till forskningsmiljö och projektbeskrivning nås via http://www.jobb.umu.se. Ytterligare information lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-post daniel.lindmark@historia.umu.se. Sista ansökningsdag är den 15 november 2011.

2. STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER PROFESSOR I ÄMNESDIDAKTIK MED INRIKTNING MOT HISTORIA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP
Till institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap. Ref nr SU 611-2784-11. Sista ansökningsdag: 2011-12-12. Mer info, se http://www.su.se/om-universitetet/lediga-anstallningar/larare-forskare/professor-i-amnesdidaktik-med-inriktning-mot-historia-1.26942

3. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET HT 2011
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

20 Oktober, kl. 15-17, (lokal meddelas senare)
Ingemar Gustafsson, Stockholms universitet. Sveriges utbildningsbistånd ur ett historiskt perspektiv

10 November, kl. 15-17 (lokal: 1708)
Esbjörn Larssson och Johannes Westberg, Uppsala universitet: ”Utbildningshistoria – en introduktion”. Presentation av en ny antologi.

1 December, kl. 15-17 (lokal: 1708)
Daniel Lövheim, Stockholms universitet: Skolan och den publika (natur)vetenskapen: Om det svenska utbildningssystemet och dess roll i styrningen av individer mot naturvetenskapliga och tekniska yrken och identiteter 1960-2010.

Sprid gärna programmet till intresserade. Kallelser till seminariet skickas ut av joakim.landahl@edu.su.se

4. DISPUTATIONER
2011-12-09
Fredag 9 december 2011 försvarar Stefan Rimm (Örebro/Uppsala) avhandlingen ”Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807”. Plats: Örebro universitet. Opponent: Daniel Lindmark.

5. PUBLICERAT
Appel Charlotte (2010), Danske skoleboger fra 1500-, 1600- og 1700-tallet, i Lychnos 2010, s. 111-136.

de Coninck-Smith, Ning (2011) Barndom og arkitektur – Rum til danske børn igennem 300 år. Forlaget Klim. Se http://www.dac-bookshop.dk/Shop.aspx?ID=48&ProductID=B6355@@SHOP1

Larsson, Esbjörn (2011). ”Maktlekar ur ett historiskt perspektiv”, i Angeläget om maktlekar – en antologi. Stockholm: ALMAeuropa; 2011. p. 20-39.

Wickström, Lars (2011). Skolväsendets källor: en vägledning till skolforskning i Riksarkivet. Stockholm: Riksarkivet. Boken kan köpas på: http://www.svar.ra.se/

Annons
%d bloggare gillar detta: