Utskick 110203

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET, PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN, SU
2. DISPUTATIONER
3. PUBLICERAT

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET, INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK, STOCKHOLMS UNIVERSITET
Det utbildningshistoriska seminariet är öppet för alla som är intresserade, d v s även utanför
institutionen. Sprid gärna programmet! Kallelser till seminariet skickas ut av
joakim.landahl@edu.su.se. För mer information, se bif. fil.

2. DISPUTATIONER
18/3 2011 kl. 10. Disputation: Johanna Ringarp, doktorand i historia inom Forskarskolan i historia, verksam vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. Avhandling: Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling. (Makadam förlag). Fakultetsopponent: Torbjörn Lundqvist, docent i ekonomisk historia, Institutet för Framtidsstudier, Stockholm. Plats: Sal MB 313, plan 3 i B-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg. Abstract finns på http://webappl.sh.se/C1256CF50048C738/0/B193DD168BC02983C125781F00526561/$file/abstract_ringarp.pdf

3. PUBLICERAT
Frängsmyr, Carl (2010). Uppsala universitet 1852-1916. [1]. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Frängsmyr, Carl (2010). Uppsala universitet 1852-1916. [2]. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Kallstenius, Jenny, ”De mångkulturella innerstadsskolorna. Om skolval, segregeration och utbildningsstrategier i Stockholm” (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology New series 49, 2010)

Klose, Gunilla, Folkundervisningens finansiering före 1842, (red.) Johannes Westberg. Utbildningshistoriska meddelanden 2, Uppsala 2011.

Niskanen, Kirsti & Florin, Christina (red.) (2010). Föregångarna: kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag.

Annons
%d bloggare gillar detta: