Utskick 150907

1. PÅMINNELSER FRÅN NÄTVERKET
2. CfP TILL DELTAGARE VID UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
3. FORSKNINGSSTIPENDIER FRÅN GEORG ECKERT INSTITUTET
4. DIGITALISERADE ÅRSBÖCKER
5. DIGITALISERADE SOU:ER 1922-1996 NU SÖKBARA
6. PUBLIKATIONER

1. PÅMINNELSER FRÅN NÄTVERKET
Kom ihåg att nätverket drar stor nytta av dess medlemmar. Det är ni som gör nätverket till den informationskanal som ni vill att det ska vara. Glöm därför inte att informera dess koordinator johannes.westberg@edu.uu.se om workshops, utlysningar, projekt, publikationer, med mera. Publikationer är inte minst viktigt eftersom de publikationer som anmäls till nätverkets utskick även kommer med i History of Education & Children´s Literature:s årliga bibliografi över internationell utbildningshistorisk forskning.

2. CfP TILL DELTAGARE VID UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
Presenters at the sixth Nordic conference on the history of education are invited to submit their papers to be considered for publication in a special issue of the Nordic Journal of Educational History, which will be published in 2016.

The Nordic Journal of Educational History (NJEdH) is an interdisciplinary journal dedicated to scholarly excellence in the field of educational history. Its aim is to provide historians of education conducting research of particular relevance to the Nordic region (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden and political and geographic entities including the Faroe Islands, Greenland, Sápmi and Åland) and its educational contexts with a portal for communicating and disseminating their research.

The journal particularly welcomes submissions comprising comparative studies of the educational history of these disparate precincts. The journal applies a double blind peer review procedure and is accessible to all interested readers (no fees are charged for publication or subscription).

Submissions should be between 35,000 and 65,000 characters (including footnotes and spaces). Both English and Scandinavian languages are accepted

The deadline for submissions is September 30, 2015.

For more information, please visit the website:
http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/

3. FORSKNINGSSTIPENDIER FRÅN GEORG ECKERT INSTITUTET
Georg Eckert institutet för internationell läroboksforskning i Braunschweig, Tyskland, utlyser forskningsstipendier om två till sex veckor vid institutet. Forskningsvistelsen kan förläggas till vilken tidpunkt som helst under 2016. Se bifogade utlysningar (Research Fellowship och Otto Bennemann Grant). Deadline 15 september. För mer information, se:
http://www.gei.de/en/news/article/news/detail/News/research-fellowships-2016-georg-eckert-institute-for-international-textbook-research.html

4. DIGITALISERADE ÅRSBÖCKER
Digitaliserade versioner av Årsböcker i svensk undervisningshistoria har registrerats och lagts in i det system TAM-Arkiv använder för hantering av digitala dokument: Alfresco. De digitala versionerna är tillgängliga för läsning och nedladdning. Kvaliteten på dessa inskanningar kan variera. Originalböckerna finns bevarade i FSUH:s arkiv hos TAM-Arkiv och kan beställas fram vid besök hos TAM-Arkiv.

Kort information om årsböckerna:
Några volymer innehåller värdefullt personhistoriskt innehåll: vol. 5, 10 och 30 innehåller Halls egen Rudbeckiusforskning, Albert Wiberg författare arbeten om olika reformpedagoger i vol. 66 och skrev en biografi om Broocman (vol. 77-78).

I vol. 104 finns en omfattande biografi om Anna Sandtröm och i vol. 112 finns Klas Bröms doktorsavhandling om Fridtjuv Bergs pedagogik. Fridtjuv berg och folkhögskolan behandlas i vol. 120, Ellen Keys pedagogiska tänkande i vol 140 och Carl Johan Blombergs studieår och livsgärning i vol. 150.

Akademiska avhandlingar började förekomma i årsböckerna från 1960 och ett dussin avhandlingar i pedagogik, historia och kyrkohistoria har utgivits. Serien ”Utbildningshistoria” initierades 1988 och ger möjlighet att publicera även mindre uppsatser.

”Minnen och dokument” är ett återuppväckande av de gamla serierna ”Hågkomster från folkskola” respektive ”Läroverksminnen”. Skolledare, skolinspektörer, gymnasieinspektörer och lärare har presenterat minnen från sin yrkesverksamhet.

Årsböckerna finns tillgängliga på:
http://www.tam-arkiv.se/area/fsuh/arsbocker-i-svensk-undervisningshistoria

5. DIGITALISERADE SOU:ER 1922-1996 NU SÖKBARA
Nu finns möjlighet att fritextsöka samtliga SOU:er från åren 1922 till 1996 i en söktjänst från Linköpings universitetsbibliotek.

Kungliga biblioteket (KB) håller på att digitalisera samtliga Statens offentliga utredningar (SOU) fram till 1999. Utredningar från år 2000 och framåt finns sökbara på Regeringskansliets hemsida. På KB:s sida har utredningarna dock endast varit bläddringsbara; fritextsökning på enskilda ord har inte varit möjligt.

Linköpings universitetsbibliotek har därför skapat en söksida där man kan söka på ord i utredningens löptext, året då utredningen kom samt dess nummer. I träfflistan visas länk till fulltexten, som går till KB:s hemsida för nedladdning, samt bild på utredningens omslag (som också hämtas från KB:s sida).

Sök SOU:er via den nya tjänsten:
http://www.ep.liu.se/databases/sou/

6. PUBLIKATIONER
Elmersjö, Henrik Åström; Anna Larsson; Daniel Lindmark; Björn Norlin & David Sjögren. ”Nordic Journal of Educational History (NJEdH) (Sweden).” I Connecting History of Education: Scientific Journals as International Tools for a Global World, red. J.L. Hernández Huerta, A. Cagnolati & A. Diestro Fernández, 151–158. Salamanca: FahrenHouse, 2015.

Hallström, Jonas, (2015),”Drawing the boundary lines of science education: subject associations and Swedish pre-service biology teacher education 1960-1990″, History of Education Review, Vol. 44 No. 2. -Permanent link to this document:
http://dx.doi.org/10.1108/HER-02-2014-0008

Hansson, Johan (2015). Educational Activities at the Sami Folk High School 1942-1982.. Creative Education. 6:9, s. 880-897

Landahl, J. (2015) ”От контроля к сопротивлению: две модели ученического самоуправления в Швеции” (trans. by Peter Safronov) in Острова утопии: послевоенная школьная система, образовательная политика, педагогические эксперименты ed. Ilya Kukulin, Maria Mayofis & Peter Safronov. Moscow: New Literary Observer.

Lundahl, Christian & Tveit, Sverre (2015). Jakten på nationella provs legitimitet: framväxten av nationella bedömningsinstrument i svensk och norsk skola. Pedagogisk forskning i Sverige.

Sköld, Johanna & Swain, Shurlee eds., Apologies and the Legacy of Abuse of Children in ‘Care’: International Perspectives, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2015. http://www.palgrave.com/page/detail/?K=9781137457547

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Utskick 140812

1. TRE-ÅRIG POSTDOK, LUXEMBOURG
2. CfP: DET MODERNE UNIVERSITET: POLITIK, KAMPE OG DE LANGE TRÆK
3. PUBLIKATIONER

1. TRE-ÅRIG POSTDOK, LUXEMBOURG
The University of Luxembourg seeks to hire outstanding researchers within its Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education
Post-doctoral Researcher in Educational Sciences
(M/F)
•Réf.: F3R-ECC-PUL-14SCIP
•Full-time, 40 hrs/week
•Fixed term contract: 3 years
•Number of Positions: 1
•Start date: November 1, 2014

The successful candidate will be based in the Institute for Applied Education Sciences with in the Research Unit for Education, Culture, Cognition and Society. The candidate will be working the field of educational sciences and history of education and will contribute the research program led by Dr. Christina Siry. In particular, s/he will have an active role in the SciPol:Lux research project, which seeks to gain insights into the policy and curricular reform of science education in Luxembourg’s primary schools through a state of the art approach that integrates research in educational sciences with research in the history of education.

Your Role:
•Engage in historical data collection, focusing on the development of science education in Luxembourg as well as internationally, from the 1920s to the present,
•Undertake transnational, national, and local historical analyses, utilizing archival resources in Luxembourg and abroad, as needed.
•Preparation of single-authored and co-authored publications,
•Disseminate findings from the study, including at international conferences and research exchanges,
•Communicate and collaborate with research team, including partner teachers, educational policy makers, and researchers,
•Engage in miscellaneous administrative tasks within the project.

Profile:
•hold a PhD in Education, or a related field, with a strong foundation in history of education and historical research methods.
•Fluency in German and English required, proficiency in French and / or Luxembourgish is considered an asset.

We offer:
•Participation in a committed, interdisciplinary, and dynamically developing team,
•Affiliation to an active research group with a profile of diverse activities.

Applications, written in English should be submitted online and should include:
•Curriculum Vitae (including your contact address, work experience and publications)
•Cover letter explaining your motivation
•Transcript of all courses and grades for your Bachelor and Master program
•A short description of your Master’s work (max 1 page)
•Contact information for at least two referees

Deadline for applications: 1st of September 2014
Further Information:
Contact: Christina Siry (christina.siry@uni.lu) 466644 9717

2. CfP: DET MODERNE UNIVERSITET: POLITIK, KAMPE OG DE LANGE TRÆK

Temat för årsboken Uddannelseshistorie 2015 är ”Det moderne universitet: Politik, kampe og de lange træk”. Förslag till artiklar inskickas som abstract till redaktionen senast den 12 januari 2015. Svar erhålles senast 16 februari 2015, deadline för de färdiga artiklarna är 1 juli, och årsboken publiceras i december 2015. Alla artiklar genomgår en peer-review process. Frågor? Kontakta redaktionen genom Jesper Eckhardt Larsen (jesper.eckhardt.larsen@gmail.com) eller Else Hansen (eha@sa.dk)

För det fullständiga CfP, se http://wp.me/a2K6cn-4I

3. PUBLIKATIONER
Evertsson, Jakob (2014): Classroom wall charts and Biblical history: a study of educational technology in elementary schools in late nineteenth- and early twentieth century Sweden, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, DOI:
10.1080/00309230.2014.924973

Nilsson, Anders (2014): The unknown story: vocational education for adults in Sweden 1918–1968, History of Education: Journal of the History of Education Society, DOI: 10.1080/0046760X.2014.930187

utskick 140422

1. DEN DANSKA SKOLAN 200 ÅR
2. UTLYSNING: DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
3. CFP: SHCY EIGHTH BIENNIAL CONFERENCE
4. CFA: JAHRBUCH FÜR HISTORISCHE BILDUNGSFORSCHUNG/ANNUARY FOR HISTORY OF EDUCATION 21
5. PUBLIKATIONER

1. DEN DANSKA SKOLAN 200 ÅR
I 1814 underskrev Kong Frederik d. 6. en række skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn.

Det centrale i skoleanordningerne er koblingen mellem ret og pligt: Pligt til at blive undervist og ret til at modtage undervisning. Selvom selve skolesystemet har været præget af stor forskellighed, har skolegang således i en eller anden form været en fælles erfaring for stort set alle børn i Danmark siden 1814.

200-års jubilæet er en markering af begyndelsen på og udviklingen af en central samfundsinstitution. Men det er også en fejring af, at alle børn skal have en grundlæggende skoleuddannelse – og en mulighed for at skabe debat og opmærksomhed om, hvorfor skolen i dag er, som den er.

Mer information om projektet, vilket bland annat inkluderar fembandsverket ”Dansk Skolehistorie i 500 år”, se http://skole200.dk/

Se även: http://edu.au.dk/forskning/projekter/danskskolehistorie/

2. UTLYSNING: DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
Tillträde 2014-09-01 Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet, där också utbildningshistoriska forskar- och doktorandprojekt ingår, kan erhållas på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2014, UFV-PA 2014/1169.

För mer info, se även: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=36273

3. CFP: SHCY EIGHTH BIENNIAL CONFERENCE
Date: June 24-26th, 2015
Location: University of British Columbia, Vancouver, Canada
Proposal Submission Deadline: October 1, 2014
Description: “In Relation: Children, Youth, and Belonging”

The Program Committee invites proposals for panels, papers, roundtables or workshops that explore histories of children and youth from any place and in any era. We will, however, give particular attention to proposals with a strong historical emphasis and that bear on the theme of this year’s conference.

Relationships are foundational to human lives and to children’s experience of the world. They might involve coercion and suffering, or agency and liberation. Domestic relationships with parents, caregivers, siblings, relatives, and pets shape young people’s sense of self, their experie nces and their place in the world. Wider relationship circles, including those with peers and adult professionals such as teachers, doctors, police, and social workers, likewise affect young people’s position in the world in diverse ways.

The complex effects of large-scale events and phenomena including colonization, imperialism, war, industrialization, urbanization, and disease epidemics, among others, have both direct and indirect effects on young peoples’ relationships that vary across time and cultural context. Virtual relationships facilitated by letter writing and, more recently, digital technology, provide young people with a distinctive window onto international connections and cross-cultural influences. Relations of power, often uneven and always nuanced by gender, race, class, sexuality, and (dis)ability, flow through all relationships that young people forge and encounter. Historical research that explores the varied meanings attached to the range of relationships young people experience usefully expands our understanding of both the past and present.

Single paper proposals and all parts of the complete panel session proposals should be gathered into one PDF document and sent as an email attachment to Mona Gleason (mona.gleason@ubc.ca). The Program Committee will finalize decisions no later than January 15, 2015.

Direct queries to the Chair of the program committee:
Mona Gleason, mona.gleason@ubc.ca, University of British Columbia

För mer info, se http://shcyhome.org/

4. CFA: JAHRBUCH FÜR HISTORISCHE BILDUNGSFORSCHUNG/ANNUARY FOR HISTORY OF EDUCATION 21

Focus: Education and hegemony
According to critical education theories and empirical research, practices and institutions of education are not at all only means of emancipation and individual and collective enlightenment. Rather, they are also – or even primarily – practices and places where power relations are established and perpetuated. However, as recent historical research on education has emphasized the scope for individual action and the room for alternative interpretations, resistant behavior and divergent attributions of meaning, the instrumental role of education in establishing and maintaining political and cultural hegemonies (greek hegemon: leader) has somewhat been neglected. According to Antonio Gramsci, the term hegemony denotes the domination of one social class over others. This kind of hegemony implies not only economic and political domination but also the capacity to impose particular world views upon other groups and to establish these views as universally accepted truths. This definition substantially extended the original meaning of the term, for throughout the 19th century, hegemony was primarily defined as the domination of certain states or world regions over others. Over the last few decades, political philosophers have referred to Gramsci’s wider definition and decoupled it from its close connection with the Marxist class concept. Based on the work of authors like Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, hegemony now came to be conceptualized as a fundamental operation for the construction of “society,“ an operation that is instrumental in establishing and stabilizing meaning in the form of so-called discursive articulations.

The focus of the Jahrbuch für Historische Bildungsforschung 21 (2015) is on how hegemonies are established by means of education and how hegemonies are constructed within the field of education itself. Drawing on the various meanings of the term hegemony, this may refer to e.g. the establishment of geographic and cultural hegemonies (world system, colonialism, post-colonialism etc.), the dominance of particular groups, classes and social environments (poverty, inequality, symbolic hierarchization etc.), and the discursive production of stable and lasting meanings by means of education and within certain areas of education and socialization respectively (gender, ethnicisms, discursive practices, thorough enforcement of particular role models and norms etc.). The concept of hegemony may provide a suitable frame for addressing and discussing these rather disparate questions, which may certainly be related to other practices and institutions where hegemonies are established, from a history of education perspective.

Deadline for proposals: 31 August 2014
Notification of acceptance or rejection of proposals: by 30 September 2014
Deadline for articles: 15 March 2015
Review of the articles: April-May 2015
Please e-mail your proposal to: Prof. Dr. Marcelo Caruso, Humboldt-Universität zu Berlin, e-Mail: marcelo.caruso@hu-berlin.de

5. PUBLIKATIONER
Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith: Dansk skolehistorie gennem 500 år – fra idé til projekt og bogværk. Årbok for norsk utdanningshistorie, 2013/2014, s. 8-27

Anette Faye Jacobsen og Anne Katrine Gjerløff: Da skolen blev sat i system. Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner, 1850-1920, Aarhus Universitetsforlag.

 

1. FEMBANDS-VERKET “DANSK SKOLEHISTORIE”
2. THE TEACHER EDUCATION POLICY IN EUROPE (TEPE) NETWORK 2014 CONFERENCE (ZAGREB)
3. CFP: NATIONAL IDENTITY AND CITIZENSHIP EDUCATION: HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE
4. CFP: HISTORY OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (ZURICH)
5. CFP: SCIENCE FOR CHILDREN: EUROPEAN SOCIETY FOR THE HISTORY OF SCIENCE (LISBON)
6. PRISAD UTBILDNINGSHISTORIKER: JULIA NORDBLAD
7. SYMPOSIUM IN HONOUR OF PROF. DAVID MITCH (UPPSALA)
8. PUBLIKATIONER

1. FEMBANDS-VERKET “DANSK SKOLEHISTORIE”
De første to bind af fembindsværket Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år, redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith, er nu udkommet.

-Bind 1. Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen: Da læreren holdt skole. Tiden før 1780
-Bind 2. Christian Larsen, Erik Nørr og Pernille Sonne: Da skolen tog form. 1780-1850

De sidste tre bind vil udkomme i løbet af 2014.
Projektet er finansieret af Carlsbergfondet, og bogværket udgives af Aarhus Universitetsforlag, hvor bøgerne kan bestilles:
http://da.unipress.dk/bogserier/dansk-skolehistorie/

Læs mere om selve projektet på hjemmesiden: http://edu.au.dk/forskning/projekter/danskskolehistorie/

2. THE TEACHER EDUCATION POLICY IN EUROPE (TEPE) NETWORK 2014 CONFERENCE (ZAGREB)
Dear Colleagues,
We are inviting you to participate in the Teacher Education Policy in
Europe (TEPE) Network 2014 conference ”Overcoming Fragmentation in Teacher
Education Policy and Practice” which will be held from 15 – 17 May 2014 in
Zagreb, Croatia.
The conference aims to explore fragmentation within and across teacher
education policy and practice, encouraging discussions on the following
themes:
– Overcoming fragmentation by linking the educational sciences with
subject methodologies
– Overcoming fragmentation between university faculty and school-based
teacher educators
– Overcoming fragmentation by bridging the gap between initial teacher
education, induction and continuous professional development
– Overcoming fragmentation by embedding the European dimension within
national contexts

The deadline for abstract submission is 3rd February 2014 and notification
of acceptance will be sent to the corresponding author by 31st March 2014.
The TEPE 2014 conference is co-organized by the Faculty of Teacher
Education, University of Zagreb and the Institute for Social Research –
Zagreb / Centre for Educational Research and Development.
More detailed information on the TEPE 2014 conference is available on the
conference website: www.idi.hr/tepe2014/<http://www.idi.hr/tepe2014/&gt;
Looking forward to your contribution and participation!
TEPE 2014 Organization Committee

3. CFP: THE 10TH ANNIVERSARY OF THE JOURNAL «HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE»
Nineteenth- and twentieth-century schools as a laboratory for the promotion of national identity and citizenship education.
Call for Papers for the 10th anniversary of the journal «History of Education & Children’s Literature» (2006-2015)

In 2015, on the occasion of the 10th anniversary of its foundation, the journal «History of Education & Children’s Literature» aims to publish a special monographic issue in which Authors are invited to address the theme: Nineteenth- and twentieth-century schools as a laboratory for the promotion of national identity and citizenship education.
Special attention will be paid, under this respect, to contributions that – on the base of the specific reality of each country and continent, and with reference to the political, social and cultural contexts that characterized the international scenario of the XIX and XX centuries – will deal with: school teaching programs in various domains (national literature and language, religion, history, geography, civics, law and so on); manuals and reading books for schools; school exercise books; finally, didactic aids used in the classroom (billboards, wall maps etc.); and all intended as sources and tools for promoting a sense of national identity as well as the concept of citizenship in pupils of schools of all levels.
The call for papers is open to scholars and researchers from countries around the world, and particularly to historians of education and historians of schools who work in universities and specialised research centres in diverse continents.
Individual proposals, describing original and previously unpublished work, will be reviewed by a Scientific Committee especially established for the purpose and chaired by the Editor-in-Chief of the journal «History of Education & Children’s Literature»; at the end of the evaluation process, the selected papers will be published within the monographic section of a special issue which will be printed out during the year 2015.

Proposal submission
Authors are invited to present via email a proposal (in form of abstract) that should be submitted to the following email address: roberto.sani@unimc.it within the deadline of February 28, 2014. The abstract should not exceed 1,000 characters (spaces included) and can be written in one of the following languages: English, French, Spanish, Italian, Portuguese and German. The proposals must be equipped with the personal data of Authors, including the institution affiliation (University, Research centre etc.) and the position held, the personal email address and any other useful address for the purposes of the present Call for Papers. Applicants will be notified of the Committee’s decision of acceptance or rejection of proposals by March 31, 2014.

Paper submission
Selected authors of accepted proposals are asked to submit the definitive and electronic version of their papers to the email address: roberto.sani@unimc.it within the closing date December 31, 2014. Regular papers – supplied with an abstract and with (at least) five keywords – must be written in English (texts in different languages will be rejected) and should not exceed 60,000 characters (spaces included).

Guidelines for Authors
As regards the formatting guidelines and the citation style, Authors should strictly adhere to the Editorial Rules set out for authors and contributors of the journal «History of Education & Children’s Literature», and which can be freely downloaded from the web page For Authors in the journal’s website: <http://www.hecl.it/en>.
For further information regarding the present call for papers please do not hesitate to contact the Direction of the journal (roberto.sani@unimc.it).

4. CFP: HISTORY OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (ZURICH)
History of Vocational Education and Training (VET): Cases, Concepts and Challenges: International Research Conference
University of Zurich in cooperation with the University of Potsdam, September 8th and 9th, 2014

The Chair for Vocational Education and Training and Teacher Training of the
University of Zurich in cooperation with the Chair for Theory and Research
in Education of the University of Potsdam
invite contributions to their historical international research conference,
which will address the following topics:
– Cases which stress specific developments or problems of VET in a certain
country or region,
– Concepts which are discussing theoretical approaches towards
this phenomenon and
– Challenges which are contextualizing the historical perspective in
a topical policy context.

Conference Committee:
Prof. Philipp Gonon (Chair for VET and Teacher Training, University of
Zurich, Switzerland)
Dr. Esther Berner (Chair for Theory and Research in Education, University
of Potsdam, Germany)
Conference Organisation: For any correspondence: Jennifer Keller & Lea Zehnder vethistory@ife.uzh.ch

För mer information, se http://www.sgbf.ch/aktuelles/CfP_VEThistory.pdf

5. CFP: SCIENCE FOR CHILDREN: EUROPEAN SOCIETY FOR THE HISTORY OF SCIENCE (LISBON)
Science for Children: CALL FOR PAPERS for a session at the ESHS
Conference, Lisbon, 4-6 September 2014.

Science for children has often been enmeshed with moral, religious and
social agendas in more or less obvious ways. In this sense, understanding
the way science has been communicated to the youngest can offer insights
into how science has been used for shaping tomorrow’s citizens. Did these
campaigns really contribute to strengthening the technological foundations
of modern societies? What do we actually know about the means, the actors,
the strategies, the contexts, and the outcomes surrounding science
communication targeted at a pre-teenage audience in various places and at
various times? While research on popular science has made significant
progress in the last decades, science for children is a topic that is, with
few exceptions, largely understudied. This session intends to bundle the
existing approaches and bringing people with various backgrounds together
to discuss “science for children” from a historical perspective.

Participants are invited to address issues such as:
– Sources: Books, juvenile encyclopedias, comics, serials, sticker
collections, newspapers, science toys and games, television programs and
films for children. Science topics covered. Ways of representing science.
Popular science books for children versus popular science books for
adults.
– Reception: Children as an audience: children´s reception of popular
science books in public libraries. Children´s reception of television
science shows. Preferred topics.
– Actors: Children as authors. Ways of representing science. Editors and
educators. Parents and politicians.
– Institutions: Science education for children (curricula, text books).
Science clubs, science fairs and science museums for children.
– Strategies: Popular science books versus school science textbooks for
children. Opening minds to new ideas versus framing minds for learning?
Iconography, literary styles, rhetorical devices and types of discourse
used in science texts for children.
– Ideologies: Influence of political, religious, moral and social codes
on the way science is communicated to children.
– International circulation and local appropriation.
This call is open for other tantalizing questions. Please, feel free to
make your contribution.

Deadline for submission of paper proposals: 1 January 2014
Please send me an abstract in English (maximum 400-words, including title,
name(s) & affiliation(s) of the author(s)) (isabel.zilhao@gmail.com).

6. PRISAD UTBILDNINGSHISTORIKER: JULIA NORDBLAD
Nätverket gratulerar Julia Nordblad, för närvarande vikarierande lektor i utbildningshistoria vid lärarutbildningen i Uppsala, som denna höst har tilldelats Stiftelsen Övralids pris till Kate Bangs minne, för avhandlingen ”Jämlikhetens villkor: demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880-1925” (Göteborgs universitet). Detta pris är ett av Sveriges största pris till unga humanistiska forskare, och delas ut i samarbete med Linköpings universitet. Prissumman är 100 tkr.

Prismotiveringen lyder: ”För att hon med analytisk skärpa och historisk inlevelse skildrat hur man runt sekelskiftet 1900 hanterade frågor om demokrati, jämlikhet, integration och mångfald och för att hon tankeväckande påvisat hur detta förflutna pyr i vår samtid.”

Om stiftelsen Övralid, se http://www.ovralid.net/

7. SYMPOSIUM IN HONOUR OF PROF. DAVID MITCH (UPPSALA)
Wednesday 22 January, 09.15-12.00.
Department of Education, 12:128
För mer info, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-14.htm#mitch

**********
Short introduction
Johannes Westberg

”How money makes academics go around: The impact of private and public funding on Swedish international academic exchange”
Andreas Åkerlund

The Economic Landscape of Swedish Higher Education, 1998-2006
Martin Gustavsson & Andreas Melldahl

Coffee-break

Monitorial Education and Literacy: a Study of Educational Change in the 1820s
Esbjörn Larsson

Teachers’ homesteads and the funding of mass education, c. 1838-1900
Johannes Westberg

The financing of Swedish popular education, 1872–1991: Economic governance, standards and practices between the public and voluntary sectors
Anne Berg, Samuel Edquist

The Field of Stockholm Upper Secondary Education: Analysing the Effects of School Choice Policy on Social Structure and School Competition
Håkan Forsberg

Concluding comments by prof. David Mitch
**************

8. PUBLIKATIONER
Hultén, Magnus, ‘Technology for all: turning a keyword into a school subject in post-war Sweden’, in History of Education (Routledge, 2013). Se DOI:10.1080/0046760X.2013.832410

Keld Grinder-Hansen: Den gode, den onde og den engagerede. 1000 år med den danske lærer. (Muusmann Forlag, 2013).

Sjöberg, J. & Andersson, M. (Eds.). (2013). Till häst: Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år. Uppsala: Uppsala universitet. För information om boken, se lite info om boken: http://www.svd.se/kultur/understrecket/den-adlaste-vannen-vid-universitetet_8571068.svd

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Utskick 120907

1. EGIL JOHANSSON (1933-2012)
2. CFP: NORDIC GIRLS’ STUDIES: CURRENT THEMES AND THEORETICAL APPROACHES
3. DOKTORANDTJÄNST MED INRIKTNING MOT HISTORIEBRUK (UMEÅ)
4. CFP: REVIEWED? RENEWED? REVISITED! PHILOSOPHY AND HISTORY OF EDUCATIONAL RESEARCH
5. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET HT 2012
6. BLOGGAR AV INTRESSE
7. PUBLICERAT

1. EGIL JOHANSSON (1933-2012)
Egil Johansson (f. 1933), en av läs- och skrivkunnighetsforskningens och det utbildningshistoriska fältets allra mest framträdande forskare, har avlidit. Egil var fram till sin pension verksam vid Umeå universitet och var en person som, både genom banbrytande egen forskning och via ett nyskapande sätt att bilda forskargrupper, hjälpte till att lägga grunden till flera av de idag mer framstående forskningsmiljöerna vid Umeå universitet. En ingång till hans betydelsefulla vetenskapliga insatser ges i Daniel Lindmark, ed., Alphabeta Varia: Orality, Reading and Writing in the History of Literacy: Festschrift in Honour of Egil Johansson on the Occasion of His 65th Birthday, March 24, 1998 (Umeå: Dept. of Religious Studies, 1998).

2. CALL FOR PAPERS: NORDIC GIRLS’ STUDIES: CURRENT THEMES AND THEORETICAL APPROACHES
Girlhood Studies: An Interdisciplinary Journal is a peer-reviewed journal providing a forum for the critical discussion of girlhood from a variety of disciplinary perspectives, and for the dissemination of current research and reflections on girls’ lives to a broad, cross-disciplinary audience of scholars, researchers, practitioners in the fields of education, social service and health care and policy makers. International and interdisciplinary in scope, it is committed to feminist, anti-discrimination, anti-oppression approaches and solicits manuscripts from a variety of disciplines.

The mission of the journal is to bring together contributions from and initiate dialogue among perspectives ranging from medical and legal practice, ethnographic inquiry, philosophical reflection, historical investigations, literary, cultural and media research to curriculum design and policy-making. Topics addressed within the journal include girls and schooling, girls and feminism, girls and sexuality, girlhood in the context of Boyhood Studies, girls and new media and popular culture, representation of girls in different media, histories of girlhood, girls and development.

Deadline: 15 januari 2013

Mer info, se http://journals.berghahnbooks.com/ghs/

3. DOKTORANDTJÄNST MED INRIKTNING MOT HISTORIEBRUK (UMEÅ)
Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i religionsvetenskap till projektet ”Saami Voices and Sorry Churches: Use of History in Church-Saami Reconciliation Processes”. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas och leds av Daniel Lindmark. Doktorandtjänsten är öppen för sökande med behörighetsgivande kompetens inom olika delar av det religionsvetenskapliga området. Avhandlingsprojektet är inriktat mot en undersökning av historiebruket bland aktörerna i de försoningsaktiviteter som ägt rum mellan i första hand Svenska kyrkan och samerna, men undersökningen kan även utsträckas till motsvarande förhållanden i något av grannländerna. Projektet bygger på analyser av policydokument och pressmaterial samt intervjuer med berörda. Mer information om projektet återfinns i projektplanen, som nås via länk från annonsen på http://www.jobb.umu.se. Ansökningstiden går ut den 8 oktober 2012.

4. CFP: REVIEWED? RENEWED? REVISITED! PHILOSOPHY AND HISTORY OF EDUCATIONAL RESEARCH
Papers are called for an international conference to take place in Leuven, Belgium, Thursday June 6th – Saturday June 8th 2013.

In 1999, the Research Community Philosophy and history of the discipline of education was established by the Research Foundation Flanders, Belgium (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen). From the beginning, the aim has been to combine research concerning the history and nature of the discipline with the science of education. Thus attention has been paid to the evaluation and justification of the different modes and paradigms of educational research. The world-wide collaboration of colleagues from 15 centers has furthered research on various topics such as: the use of particular research methodologies, methods or techniques within the educational context; the justification of particular positions within philosophy and history of education vis à vis other (for instance empirical) research in this field; the relation of philosophy and history of education to pure philosophy, pure history, literature, aesthetics, and other relevant areas such as economics, sociology, and psychology.

Obviously, much more work needs to be done and possibly some of the issues that have been addressed could also be dealt with differently or approached from another stance. The 2013 conference, for which papers are called, will schedule interesting papers that offer a renewed approach or pay attention to areas that thus far have not been selected and make room for reviewing the work that has been done.

The three day conference will take place in Leuven, Belgium. The registration fee (which includes refreshments, three lunches, and a printed copy of the Proceedings) is 150 EURO. (For students and colleagues who are retired or part-time employed – evidence of this to be produced – and for delegates living and earning salaries in countries ranked as medium or low in the UNDP Human Development Report, http://hdr.undp.org/en/statistics/the registration fee is 100 EURO).

For further practical information either contact Marc.Depaepe@kuleuven-kortrijk.be or Paul.Smeyers@ppw.kuleuven.be or see the website of the Research Community, RC2013, which will be available from October 1 2012. A list of accommodation options in Leuven will be provided.
Leuven can easily be reached by train (and there is a direct train from the National Airport, Brussels-Zaventem).

Abstracts (between 750 and 1000 words) should be sent by February 15th 2013 to paul.smeyers@ppw.kuleuven.be. Proposals will be reviewed by the Conference Programme Committee. Decisions will be announced by: March 1st 2013. (Registration from March 1st; closes May 1st .) A selection of the full papers of the successful submissions will be included in a book to be published (2014) by Springer (Dordrecht) in their Series Educational Research.

5. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET HT 2012
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Torsdag 18 okt Anna Larsson
Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611–2011.

Torsdag 8 nov Christian Lundahl
Den svenska folkskolan i Central park

Torsdag 6 dec Åsa Broberg & Birgitta Sandström
Husmor och hushållning – en analys av ICA Kuriren 1942-1944.

Torsdag 10 jan Annika Ullman
Närstudium av C.J.L. Almqvists 8 läroböcker för Nya Elemetnarskolan

Tidpunkten är kl. 15-17 vid samtliga seminarier. Platsen är Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Frescativ. 54.

mvh
Daniel Lövheim

6. BLOGGAR AV INTRESSE
Någon större översikt över bloggar av utbildningshistoriskt intresse saknas. En början kan dock vara följande, tips välkomnas!

http://www.skoloverstyrelsen.se/
En forskarblogg om skola, utbildning och utbildningsvetenskap

http://skolaga.wordpress.com/
Vi är några utbildningshistoriker vid Uppsala universitet som gärna delar med oss av våra fynd om aga, pennalism och annat skolvåld.

7. PUBLICERAT
Hedlin, Maria (2012). Admission policy of the Swedish teacher education favouring men: Discussion in the Parliament 1962. Education Inquiry, Vol. 3, No. 2, pp.227–242. Tillgänglig online: http://www.use.umu.se/digitalAssets/98/98134_inquiry_vol3_nr2_hedlin.pdf

Fejes, Andreas och Dahlstedt, Magnus, The Confessing Society: Foucault, Confession and Practices of Lifelong Learning. Routledge 2012.

Utskick 120827

1. CALL FOR PAPERS, SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH, JUNE 25-27, 2013
2. ISCHE 35: EDUCATION AND POWER: HISTORICAL PERSPECTIVES
3. PUBLICERAT

1. CALL FOR PAPERS, SOCIETY FOR THE HISTORY OF CHILDREN AND YOUTH, JUNE 25-27, 2013
Conference Theme: “Space and Childhood in History”

The Sixth Biennial Conference of the Society for the History of Children and Youth will be held June 25-27, 2013, at the University of Nottingham in Great Britain.

The Program Committee invites scholars to submit proposals for formal panels, roundtable discussions, and research-in-progress workshops on any aspect of the histories of children and youth, from any place and in any era. But we are especially interested in sessions that examine and compare how space and childhood are mutually constitutive in historically and geographically specific settings. Our call, inspired by the French political philosopher Henri Lefebvre, posits that for any person, including children and youth, there is a dynamic rather than a static relationship between a physical place, its social make-up, and childhood as an ideal or imagined condition. The production of space, as Lefebvre famously insisted, happens in the physical world, the social world, and the imagined world. We ask scholars to investigate space not just as a backdrop for the lived experiences of children but as a tangible, social, and discursive construction, which shapes and is shaped by the lives and experiences of children. Although committee prefers proposals for complete sessions and panels that incorporate international representation and global perspectives, individual papers will also be considered.

Submitting proposals
In order to be considered for the program, proposals must be received no later than October 31, 2012. All parts of the proposal should be gathered into one PDF document and sent as an email attachment to james.marten@marquette.edu. The program committee will finalize decisions no later than January 31, 2013.
More info, see http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Childhood&month=1207&week=b&msg=LPLGvXyoa4Qh8MlHeDL/1Q&user=&pw

2. ISCHE 35: EDUCATION AND POWER: HISTORICAL PERSPECTIVES, RIGA, LATVIA, 21-24 AUGUST 2013
Education per se is power, or so educators truly believe. Education is able to influence politics, the businessenvironment, faith, teachers and parents, as well as the media.

Throughout time, power in the field of education has been attempted to be realized, demonstrated, proven and imposed by a variety of actors: politicians, public figures, the clergy, business people, warlords, teachers, parents, and the mass media among others. The power structure has changed according to the political system, market economy, tradition, and even fashion.

Therefore, ISCHE 35 will focus on the following issues: how does power – usurped or self-proclaimed, appointed, democratically or naturally won – act upon the field of education? How has power affected teachers and their education? How does teacher education affect power? How has power and education affected childhood and adolescence and has it influenced the lived identity of men and women? How is power reflected in curriculum, textbooks, and teaching aids? How do the educational sciences serve power, and how do they legitimize power? How can we identify and explain the relationship between power and education? How possible in the field of education is it to support, restrict, stimulate and deny through power? Does power encourage resistance and how does this occur? Is it possible to resist power in education?

Important deadline :Submission of proposals – 31 December 2012
Mer info, se http://www.lu.lv/ische2013/

3. PUBLICERAT
Bragesjö, Fredrik, Elzinga, Aant & Kasperowski, Dick (2012). Continuity or Discontinuity? Scientific Governance in the Pre-History of the 1977 Law of Higher Education and Research in Sweden. Minerva. A Review of Science, Learning and Policy. 50:1, s. 65-96

Fjällsby, Per-Olof (2012). Indien som utopi och verklighet [Elektronisk resurs] : om den teosofiska rörelsens bidrag till indisk utbildning och politik 1879-1930. Diss. (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-13049

Forsell, Håkan (2012). Urbana Infantil: Pedagogik, urbanisering och kunskapssamhälle i > metropolernas tidevarv, ca 1900-1930. Lund: Sekel Bokförlag

Hartman, Sven G. (2012). Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 2., [rev] utg. Stockholm: Natur & kultur

Larsson, Esbjörn (2012). Pennalismens logik. Alba.nu.

Löfgren, Håkan (2012). Det sitter inte i väggarna: yrkesidentiteter i lärares berättelser om skola och arbete. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-8955

Stråth, Bo (2012). Utbildning för könsroller. Sveriges historia : 1830-1920. S. 225-239

Tesching, Karin (2012). Education and fertility [Elektronisk resurs] : dynamic interrelations between women’s educational level, educational field and fertility in Sweden. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-63761

Yttergren, Leif (2012). Träna är livet: träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995. 1. uppl. Malmö: idrottsforum.org

Utskick 111130

1. DEADLINE SESSIONSFÖRSLAG: UMEÅ 2012
2. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR I ”DEN SVENSKA SKOLGÅRDENS KULTURHISTORIA”
3. HISTOIRE DE L’EDUCATION (1979-1999) ONLINE
4. EN NY LÄROBOK I UTBILDNINGSHISTORIA
5. UTLYSNING AV FORSKARSTIPENDIER
6. DISPUTATIONER
7. PUBLICERAT

1. DEADLINE SESSIONSFÖRSLAG: UMEÅ 2012
Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, Umeå den 26–28 september 2012

Välkomna till den Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen som hålls vid Umeå universitet den 26–28 september 2012. Med det övergripande temat ”Människor, miljöer och läromedier” vill vi ge uppmärksamhet åt utbildningshistoriens mikroaspekter. Vad har utbildning inneburit för de människor – inte bara elever och lärare, utan också bespisningspersonal, skolpolitiker, föräldrar och andra – som varit delaktiga i och påverkat såväl institutionaliserad utbildning som informellt lärande? Hur har utbildning skapat olika typer av miljöer – studiecirkeln, rökrutan, lägerskolan och universitetscampus för att nämna några – och vilka innebörder har rumsliga och materiella aspekter haft i utbildning? Hur har utbildning medierats och vilken roll har olika läromedier spelat för undervisning och lärande?

Konferensen är öppen för bidrag från hela det utbildningshistoriska forskningsområdet inklusive historiografiska och metodologiska ämnen. Konferensens tema ska uppfattas brett och bidrag som ansluter till temat är särskilt välkomna. Konferensens ambition är att samla forskare från olika discipliner och erbjuda en aktuell översikt över ny och pågående nordisk utbildningshistorisk forskning.

Vi ser gärna färdiga sessionsförslag men även enskilda paper kan anmälas. Konferensspråket är skandinaviska språk och engelska.

Sessionsförslag (abstract max 300 ord) skall inkomma till 5nuk@historia.umu.se senast 1/12 2011.

Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, http://www.org.umu.se/hed, senast 10/1 2012. Mer info, kontakta David Sjögren (konferenssamordnare) 5nuk@historia.umu.se, 090-786 9739, eller se http://www.org.umu.se/digitalAssets/72/72990_mnniskor.pdf

2. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER POSTDOKTOR I ”DEN SVENSKA SKOLGÅRDENS KULTURHISTORIA”
En anställning som postdoktor på 1,5 år utlyses inom projektet Den svenska skolgårdens kulturhistoria. Utlysningstext och länk till projektbeskrivning nås på http://www.jobb.umu.se. Ytterligare information lämnas av docent Anna Larsson på telefon 090-7865424 eller e-post anna.larsson@idehist.umu.se. Sista ansökningsdag är 2012-01-09

3. HISTOIRE DE L’EDUCATION (1979-1999) ONLINE
Numren till tidskriften “Histoire de l’education” 1979-1999 finns nu tillgänglig på nätet, se http://pupitre.hypotheses.org/50

4. EN NY LÄROBOK I UTBILDNINGSHISTORIA
[utdrag från baksidestext]
Utbildningshistoria – en introduktion (red.) Larsson & Westberg (Studentlitteratur) ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia.

I boken finns historiska presentationer av de olika skolformerna och en rad skolämnen. Därutöver ger författarna, flertalet ledande specialister inom de ämnen de skriver om, övergripande och tvärgående perspektiv på utbildningshistorien. Det handlar om frågor som utbildningens ekonomiska historia, lärarkårens utveckling, sociala förhållandens betydelse för utbildning, utbildningspolitik samt betyg och bedömning.

Boken vänder sig till blivande lärare samt studenter i historia som behöver kunna placera skolans situation i ett vidare sammanhang och i ett längre tidsperspektiv. Mer info, däribland innehållsförteckning, se http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=34215-01

5. UTLYSNING AV FORSKARSTIPENDIER FRÅN STOCKHOLMS ARBETAREINSTITUTSFÖRENING 2012-2013
Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2012-2013 tre stipendier rörande forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetets historia. Bestämmelser för stipendierna framgår av bilagan ”Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsforskningsstipendier”.
Stipendiet omfattar 60 000 kr under ett år från 1 juli 2012 till 30 juni 2013.
Ansökan skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2012.
Förfrågningar och ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Ulla Nissen, Sankt Eriksgatan 101, 113 31 Stockholm.
E-post: ulla.nissen@pof.se.
Telefon: 0709-73 18 77

6. DISPUTATIONER
2011-12-09
Fredag 9 december 2011 försvarar Stefan Rimm (Örebro/Uppsala) avhandlingen ”Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807”. Plats: Örebro universitet. Opponent: Daniel Lindmark.

7. PUBLICERAT
Barow, Thomas (2011). Begreppet ”obildbar” som en social konstruktion. Teoretisk diskussion och praktisk tillämpning inom den svenska sinnesslövården under 1900-talets första hälft [Elektronisk resurs]. Omsorg i förändring: en vänbok till Karl Grunewald. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2320/8044
Claesson, Urban (2011). Gruvsamhället vid Stora Kopparberget som kyrklig utmaning. Faluprästen Olof Ekman (1639–1713) som föregångare för svensk pietism. Fornstora dagar. Falun, Stora Kopparberget och Sverige under stormaktstiden.

Fejes, A. & Nicoll, K. (2011) Activating the worker in elderly care: A technique and tactics of invitation. Studies in Continuing Education, 33(3), 235-249.

Fejes, A. (2011) Confession, in-service training and reflective practices. British Educational Research Journal, 37(5), 797-812

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red). Utbildningshistoria – en introduktion (Studentlitteratur 2011).

Larsson Germund, Kunskapens källa: En guide till läroverksarkiv med föregångare vid Landsarkivet i Uppsala. Uppsala: 2011. Utbildningshistoriska meddelanden 3. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-161335. Ett gratisexemplar kan också erhållas efter förfrågan till johannes.westberg@edu.uu.se

Zetterqvist Nelson, Karin, “The Sandtray technique for Swedish children 1945–1960: diagnostics, psychotherapy and processes of individualization”. Paedagogica Historica Vol. 47, Iss. 6, 2011

Utskick

1. CALL FOR PAPERS: UMEÅ 2012
2. ISCHE 2012
3. PUBLICERAT (en lång lista denna gång)

1. CALL FOR PAPERS: UMEÅ 2012
Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, Umeå den 26–28 september 2012

Välkomna till den Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen som hålls vid Umeå universitet den 26–28 september 2012. Med det övergripande temat ”Människor, miljöer och läromedier” vill vi ge uppmärksamhet åt utbildningshistoriens mikroaspekter. Vad har utbildning inneburit för de människor – inte bara elever och lärare, utan också bespisningspersonal, skolpolitiker, föräldrar och andra – som varit delaktiga i och påverkat såväl institutionaliserad utbildning som informellt lärande? Hur har utbildning skapat olika typer av miljöer – studiecirkeln, rökrutan, lägerskolan och universitetscampus för att nämna några – och vilka innebörder har rumsliga och materiella aspekter haft i utbildning? Hur har utbildning medierats och vilken roll har olika läromedier spelat för undervisning och lärande?

Konferensen är öppen för bidrag från hela det utbildningshistoriska forskningsområdet inklusive historiografiska och metodologiska ämnen. Konferensens tema ska uppfattas brett och bidrag som ansluter till temat är särskilt välkomna. Konferensens ambition är att samla forskare från olika discipliner och erbjuda en aktuell översikt över ny och pågående nordisk utbildningshistorisk forskning.

Vi ser gärna färdiga sessionsförslag men även enskilda paper kan anmälas. Konferensspråket är skandinaviska språk och engelska.

Sessionsförslag (abstract max 300 ord) skall inkomma till 5nuk@historia.umu.se senast 1/12 2011. Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, http://www.org.umu.se/hed, senast 10/1 2012. Mer info, kontakta David Sjögren (konferenssamordnare) 5nuk@historia.umu.se, 090-786 9739, eller se http://www.org.umu.se/digitalAssets/72/72990_mnniskor.pdf

2. CALL FOR PAPERS ISCHE 2012
Joint Conference of the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), the Society for the History of Children and Youth (SHCY) & the Disability History Association (DHA). Geneva, Switzerland, June 2012. The conference theme is: Internationalization in Education (18th-20th Centuries).

Deadline for submissions: 31st of October 2011. Mer info: http://cms2.unige.ch/ische34-shcy-dha/

3. PUBLICERAT
Dahlstedt, M. Fejes, A. & Schönning, E. (2011) The will to (de)liberate: Shaping governable citizens through cognitive behavioural programmes in school. Journal of Education Policy, 26(3), 399-414.

Enegren, Johan (2011). Friskolor och statsmakter 1830-2000. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria

Helldin, Rolf, Dwyer, Helen, Westling-Allodi, Mara (red.), Specialpedagogiska nybyggare. En historisk antologi om organisation, funktionshinder och särskilt stöd under 1900-talet. Föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala 2011.

Hellstenius, Mats (2011). Kampen om kärnämnet: om argumentationen för, och synen på, historieundervisningen i gymnasieskolan. Lund: Lunds universitet

Neidenmark, Thomas (2011), Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812-1828. Diss, Stockholms universitet. Avhandlingen finns tillgängligt digitalt via http://www.edu.neiden.se/Avhandlingen.html

Nicoll, K. & Fejes, A. (2011) Lifelong learning: A pacification of ‘know how’. Studies in Philosophy and Education. First published on: 20 March 2011 (Online First) DOI: 10.1007/s11217-011-9235-x

Nygren, Thomas (2011). History in the service of mankind: international guidelines and history education in upper secondary schools in Sweden, 1927-2002. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2011. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43817

Vägval i skolans historia. Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria (2011:1):
-Anna Johnsson Harrie, ”Politiska val på läroboksmarknaden”
– Daniel Nilsson Ranta, ”Norrbottens arbetsstugor var en god gärning – men för vem?”
– Björn Olsson ”Universitetet och de regionala aktörerna”
– Jörgen Mattlar, ”Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys”

Education Inquiry (2011:1) :
– Romain Faure, Connections in the History of Textbook Revision, 1947–1952
– Thomas Nygren, UNESCO and Council of Europe Guidelines, and History Education in Sweden, c. 1960-2002
– Henrik Åström Elmersjö, The Meaning and Use of “Europe” in Swedish History Textbooks, 1910–2008
– Janne Holmén, Nation-Building in Kenyan Secondary School Textbooks
– Erik Sjöberg, The Past in Peril – Greek History Textbook Controversy and the Macedonian Crisis

Román H. I enhetsskolans tidevarv: Skoldebatter i fullmäktige 1950-1985. In: Stockholm blir välfärdsstad: Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945. Stockholm: Stockholmia förlag; 2011.

Westberg, Johannes (red.), Förskolans aktörer: Stat, kår och individ i förskolans historia. Opuscula Historica Upsaliensia 44, 2011.