Utskick 150907

1. PÅMINNELSER FRÅN NÄTVERKET
2. CfP TILL DELTAGARE VID UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
3. FORSKNINGSSTIPENDIER FRÅN GEORG ECKERT INSTITUTET
4. DIGITALISERADE ÅRSBÖCKER
5. DIGITALISERADE SOU:ER 1922-1996 NU SÖKBARA
6. PUBLIKATIONER

1. PÅMINNELSER FRÅN NÄTVERKET
Kom ihåg att nätverket drar stor nytta av dess medlemmar. Det är ni som gör nätverket till den informationskanal som ni vill att det ska vara. Glöm därför inte att informera dess koordinator johannes.westberg@edu.uu.se om workshops, utlysningar, projekt, publikationer, med mera. Publikationer är inte minst viktigt eftersom de publikationer som anmäls till nätverkets utskick även kommer med i History of Education & Children´s Literature:s årliga bibliografi över internationell utbildningshistorisk forskning.

2. CfP TILL DELTAGARE VID UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN
Presenters at the sixth Nordic conference on the history of education are invited to submit their papers to be considered for publication in a special issue of the Nordic Journal of Educational History, which will be published in 2016.

The Nordic Journal of Educational History (NJEdH) is an interdisciplinary journal dedicated to scholarly excellence in the field of educational history. Its aim is to provide historians of education conducting research of particular relevance to the Nordic region (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden and political and geographic entities including the Faroe Islands, Greenland, Sápmi and Åland) and its educational contexts with a portal for communicating and disseminating their research.

The journal particularly welcomes submissions comprising comparative studies of the educational history of these disparate precincts. The journal applies a double blind peer review procedure and is accessible to all interested readers (no fees are charged for publication or subscription).

Submissions should be between 35,000 and 65,000 characters (including footnotes and spaces). Both English and Scandinavian languages are accepted

The deadline for submissions is September 30, 2015.

For more information, please visit the website:
http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/

3. FORSKNINGSSTIPENDIER FRÅN GEORG ECKERT INSTITUTET
Georg Eckert institutet för internationell läroboksforskning i Braunschweig, Tyskland, utlyser forskningsstipendier om två till sex veckor vid institutet. Forskningsvistelsen kan förläggas till vilken tidpunkt som helst under 2016. Se bifogade utlysningar (Research Fellowship och Otto Bennemann Grant). Deadline 15 september. För mer information, se:
http://www.gei.de/en/news/article/news/detail/News/research-fellowships-2016-georg-eckert-institute-for-international-textbook-research.html

4. DIGITALISERADE ÅRSBÖCKER
Digitaliserade versioner av Årsböcker i svensk undervisningshistoria har registrerats och lagts in i det system TAM-Arkiv använder för hantering av digitala dokument: Alfresco. De digitala versionerna är tillgängliga för läsning och nedladdning. Kvaliteten på dessa inskanningar kan variera. Originalböckerna finns bevarade i FSUH:s arkiv hos TAM-Arkiv och kan beställas fram vid besök hos TAM-Arkiv.

Kort information om årsböckerna:
Några volymer innehåller värdefullt personhistoriskt innehåll: vol. 5, 10 och 30 innehåller Halls egen Rudbeckiusforskning, Albert Wiberg författare arbeten om olika reformpedagoger i vol. 66 och skrev en biografi om Broocman (vol. 77-78).

I vol. 104 finns en omfattande biografi om Anna Sandtröm och i vol. 112 finns Klas Bröms doktorsavhandling om Fridtjuv Bergs pedagogik. Fridtjuv berg och folkhögskolan behandlas i vol. 120, Ellen Keys pedagogiska tänkande i vol 140 och Carl Johan Blombergs studieår och livsgärning i vol. 150.

Akademiska avhandlingar började förekomma i årsböckerna från 1960 och ett dussin avhandlingar i pedagogik, historia och kyrkohistoria har utgivits. Serien ”Utbildningshistoria” initierades 1988 och ger möjlighet att publicera även mindre uppsatser.

”Minnen och dokument” är ett återuppväckande av de gamla serierna ”Hågkomster från folkskola” respektive ”Läroverksminnen”. Skolledare, skolinspektörer, gymnasieinspektörer och lärare har presenterat minnen från sin yrkesverksamhet.

Årsböckerna finns tillgängliga på:
http://www.tam-arkiv.se/area/fsuh/arsbocker-i-svensk-undervisningshistoria

5. DIGITALISERADE SOU:ER 1922-1996 NU SÖKBARA
Nu finns möjlighet att fritextsöka samtliga SOU:er från åren 1922 till 1996 i en söktjänst från Linköpings universitetsbibliotek.

Kungliga biblioteket (KB) håller på att digitalisera samtliga Statens offentliga utredningar (SOU) fram till 1999. Utredningar från år 2000 och framåt finns sökbara på Regeringskansliets hemsida. På KB:s sida har utredningarna dock endast varit bläddringsbara; fritextsökning på enskilda ord har inte varit möjligt.

Linköpings universitetsbibliotek har därför skapat en söksida där man kan söka på ord i utredningens löptext, året då utredningen kom samt dess nummer. I träfflistan visas länk till fulltexten, som går till KB:s hemsida för nedladdning, samt bild på utredningens omslag (som också hämtas från KB:s sida).

Sök SOU:er via den nya tjänsten:
http://www.ep.liu.se/databases/sou/

6. PUBLIKATIONER
Elmersjö, Henrik Åström; Anna Larsson; Daniel Lindmark; Björn Norlin & David Sjögren. ”Nordic Journal of Educational History (NJEdH) (Sweden).” I Connecting History of Education: Scientific Journals as International Tools for a Global World, red. J.L. Hernández Huerta, A. Cagnolati & A. Diestro Fernández, 151–158. Salamanca: FahrenHouse, 2015.

Hallström, Jonas, (2015),”Drawing the boundary lines of science education: subject associations and Swedish pre-service biology teacher education 1960-1990″, History of Education Review, Vol. 44 No. 2. -Permanent link to this document:
http://dx.doi.org/10.1108/HER-02-2014-0008

Hansson, Johan (2015). Educational Activities at the Sami Folk High School 1942-1982.. Creative Education. 6:9, s. 880-897

Landahl, J. (2015) ”От контроля к сопротивлению: две модели ученического самоуправления в Швеции” (trans. by Peter Safronov) in Острова утопии: послевоенная школьная система, образовательная политика, педагогические эксперименты ed. Ilya Kukulin, Maria Mayofis & Peter Safronov. Moscow: New Literary Observer.

Lundahl, Christian & Tveit, Sverre (2015). Jakten på nationella provs legitimitet: framväxten av nationella bedömningsinstrument i svensk och norsk skola. Pedagogisk forskning i Sverige.

Sköld, Johanna & Swain, Shurlee eds., Apologies and the Legacy of Abuse of Children in ‘Care’: International Perspectives, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2015. http://www.palgrave.com/page/detail/?K=9781137457547

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Annons
%d bloggare gillar detta: