Utskick 110927

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER 15 LICENTIANDER TILL FORSKARSKOLA
2. KURS I UTBILDNINGSHISTORIA, METODER 7,5 HP (UPPSALA)
3. DISPUTATIONER
4. PUBLICERAT

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER 15 LICENTIANDER TILL FORSKARSKOLA I samarbete med Högskolan Dalarna utlyser Umeå universitet 15 utbildningsplatser inom den nationella forskarskolan ”Historiska medier” (ForHiM). Temat omfattar alla medier som används i undervisning och lärande i historia, från läroböcker till digitala medier, och inbegriper aspekter som produktion, innehåll, struktur och användning. Forskarskolan, som är öppen för yrkesverksamma historielärare inom grund- och gymnasieskolan, startar i januari 2012. Utbildningen bedrivs på distans under fem terminer och leder fram till filosofie licentiatexamen. Forskarskolan har en historiedidaktisk tyngdpunkt men rymmer även utbildningshistoriska perspektiv. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2011. Den fullständiga utlysningen återfinns på http://www.jobb.umu.se. Ytterligare information nås via forskarskolans föreståndare Daniel Lindmark, tel. 090-786 6250 eller e-post daniel.lindmark@historia.umu.se, eller bitr. föreståndare Carina Rönnqvist, tel. 090-786 7610 eller e-post carina.ronnqvist@historia.umu.se.

2. KURS I UTBILDNINGSHISTORIA, METODER 7,5 HP (UPPSALA)
Om intresse finns kommer kursen ”Utbildningshistoria, metoder”, 7,5hp, riktad till doktorander och masterstudenter, att ges på halvfart v. 13-22 under vt 2010. Av universitets-ekonomiska skäl ges den på masternivå, men deltagarna kommer till övervägande del att vara doktorander. Kursen ges vid Uppsala universitet, och organiseras av Esbjörn Larsson, Stefan Rimm och Johannes Westberg. Intresserad? Mejla johannes.westberg@edu.uu.se.

Kursen tar upp klassiska och nyare utbildningshistoriska analyser i syfte att belysa centrala problemområden. I detta avseende behandlas också olika metoder och undersökningstekniker som används inom utbildningshistorisk forskning. Särskild vikt läggs vid att diskutera centrala kontroverser inom den utbildningshistoriska forskningen.

Angående tidigare kurser i utbildningshistoria vid Uppsala universitet, se
http://www.skeptron.uu.se/utbhist/metod/index.htm
http://www.skeptron.uu.se/utbhist/trad/index.htm

3. DISPUTATIONER
2011-10-14, kl 13
Den 14 oktober försvarar Elin Gardeström (Södertörn/Stockholm/Uppsala) avhandlingen ”Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970”. Plats: sal MA 624, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7. Opponent: Per Wisselgren. Mer info, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/elin_g_inbjudan_disputation.pdf

2011-12-09
Fredag 9 december 2011 försvarar Stefan Rimm (Örebro/Uppsala)avhandlingen ”Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807”. Plats: Örebro universitet. Opponent: Daniel Lindmark.

4. PUBLICERAT
Kristín Bjarnadóttir, Furinghetti, Fulvia & Schubring, Gert (red.) (2009). ”Dig where you stand”: proceedings of the conference ”Ongoing research in the History of Mathematics Education”, June 20 – 24, 2009: University of Iceland, School of Education

Hellstenius, Mats (2011). Kampen om kärnämnet: om argumentationen för, och synen på, historieundervisningen i gymnasieskolan. Lund: Lunds universitet

Höjeberg, Per (2011). Utmanad av ondskan: den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945. Lic.-avh. Tillgänglig online: http://www.hist.lu.se/fihd/publikationer/utmanad_av_ondskan.pdf

Kvernbekk, Tone; Løvlie, Lars (red.) , Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning.Fagbokforlaget. Se http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245010770

Marcusdotter, Marianne (2011). ”att sprida ljus och klarhet öfver företeelserna i köket -”: den vetenskapliga förändringens och industrialiseringens tid sätter spår i den kvinnliga folkhögskolan. Nacka: Marianne Marcusdotter

Annons
%d bloggare gillar detta: