UTSKICK 121102

**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se. För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se https://utbildningshistoria.wordpress.com/

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA NÄTVERKETS HEMSIDA
2. ESSHC 2014, VIENNA
6. PUBLICERAT (en lång lista denna gång)

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA NÄTVERKETS HEMSIDA
Under hösten har arbete pågått med att färdigställa en hemsida för det utbildningshistoriska nätverket (https://utbildningshistoria.wordpress.com/). Syftet med nätverket är att främja samarbetet och kommunikationen mellan nätverkets medlemmar. Avsikten med denna hemsida är att den ska komplettera nätverkets utskick i detta avseende, och fungera som en slags översikt eller introduktion till svensk och nordisk utbildningshistorisk forskning. Sidans sökfunktion, kategorier och etiketter gör det möjligt att navigera bland nätverkets utskick, tidigare och kommande utbildningshistoriska konferenser, utlysta anställningar och publikationer. Temasidor som presenterar utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar och tidskrifter tillkommer också.

Arbetet med en dylik hemsida är förstås aldrig avslutat. Ytterligare länkar till forskningsmiljöer, föreningar och tidskrifter i Sverige och de andra nordiska länderna välkomnas. För dem som är intresserad att presentera sitt forskningsprojekt på hemsidan finns också en sådan möjlighet. Skicka i sådant fall en presentation (på valfritt språk) av projektet med följande innehåll till johannes.westberg@edu.uu.se:

*Projektets titel
*Beskrivning av projektet
*Medverkande
*Institution, universitet
*Finansiär
*Ev. internetlänk till projektets hemsida

Projekten presenteras därefter på adressen: https://utbildningshistoria.wordpress.com/category/forskningsprojekt-2012/

2. ESSHC 2014, VIENNA
The new conference website ( http://esshc.socialhistory.org ) is now online. We are also proud to present our new conference logo and the introduction of the ”Prof. Jan Lucassen Award” for best paper at the ESSHC by a (PhD) student.

The deadline for sending in a paper or session proposal is May 15, 2013. More information on the conference and a pre-registration form can be found on the ESSHC website, http://esshc.socialhistory.org

6. PUBLICERAT
Aubry, Carla & Westberg, Johannes (ed.), History of Schooling: Politics and local practice (Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012). 276 pp (inkluderar bidrag från bland annat Peter Bernhardsson, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johan Prytz och Stefan Rimm). Info flyer: http://www.peterlang.com/download/datasheet/67688/datasheet_263367.pdf

Axelsson, Thom (2012) ”Att konstruera begåvning – debatten om IQ”, Educare nr 1.’

Burman, Lars, Eloquent students: rhetorical practices at the Uppsala student nations 1663-2010, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2012 http://libris.kb.se/bib/13561461

Hallström, Jonas, Martinsson, Bengt-Göran & Sjöberg, Mats (2012). Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Jesper Eckhardt Larsen (ed). “Knowledge, Politics and the History of Education” (Berlin: LIT-Verlag, 2012) (med bidrag av bland annat Jukka Rantala, Esbjörn Larsson, Else Hansen och Christian Larsen & Jesper Eckhardt Larsen). För mer info, se http://www.lit-verlag.de/isbn/3-8258-1561-5

Larsson, Anna, “A children’s place? The school playground debate in postwar Sweden”, History of Education (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2012.697921

Stenfeldt, Johan ”Positioning in the Cold War – Swedish and Danish History Textbooks and the Totalitarianism Doctrine. Historical Cultures in Comparison”. Scandinavian Journal of History (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2012.706772

Qvarsebo, Jonas “Swedish progressive school politics and the disciplinary regime of the school, 1946–1962: a genealogical perspective” Paedagogica Historica (forthcoming) Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2012.725841

Westberg, Johannes “Stimulus or impediment? The impact of matching grants on the funding of elementary schools in Sweden during the nineteenth century”, History of Education (forthcoming). Permalänk iFirst: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2012.684359

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Vänliga hälsningar,
Johannes

Annons
%d bloggare gillar detta: