Etikett: växelundervisning

  • Utskick 160907

    1. CfP: UDDANNELSESHISTORIE 2017 2. CfP: NordSTEP: Local and regional school history 3. Phd SCHOLARSHIP IN EDUCATION (ÅLBORG, DANMARK) 4. CfP: HISTORIKERMÖTET, DEADLINE 1 OKTOBER 5. PUBLIKATIONER 1. CALL FOR PAPERS: UDDANNELSESHISTORIE 2017 Call for Papers: Uddannelseshistorie 2017. Tema om professionerne og deres uddannelser Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2017 udgivet af […]

  • Utskick 160411

    1. CfP: CURRICULUM HISTORY. NEW DIRECTIONS AND PERSPECTIVES 2. UNIVERSITETSLEKTOR I PEDAGOGIK MED INRIKTNING UTBILDNINGSHISTORIA, SU 3. DANSK SKOLHISTORIA: ÅRETS HISTORISKA BOK 2015 4. PUBLIKATIONER (många denna gång) 1. CfP: CURRICULUM HISTORY. NEW DIRECTIONS AND PERSPECTIVES Curriculum history and the history of school subjects is a well-established research area in the field of History of […]

  • Utskick 150814

    1. INFÖR SJÄTTE NORDISKA KONFERENSEN 2. DOKTORGRADSSTIPENDIAT HISTORIE/LESEVITENSKAP, STAVANGER 3. VÄGVAL NR 2 / 2015 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. 4. 2015 FASS-SANDIN AWARD WINNERS ANNOUNCED! 5. PUBLIKATIONER 1. INFÖR SJÄTTE NORDISKA KONFERENSEN Nästa vecka hålls Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen i Uppsala, den 20-21 augusti, och organisatörerna förbereder sig för fullt inför ankomsten av konferensens ca 150 […]