Utskick 160411

1. CfP: CURRICULUM HISTORY. NEW DIRECTIONS AND PERSPECTIVES
2. UNIVERSITETSLEKTOR I PEDAGOGIK MED INRIKTNING UTBILDNINGSHISTORIA, SU
3. DANSK SKOLHISTORIA: ÅRETS HISTORISKA BOK 2015
4. PUBLIKATIONER (många denna gång)

1. CfP: CURRICULUM HISTORY. NEW DIRECTIONS AND PERSPECTIVES
Curriculum history and the history of school subjects is a well-established research area in the field of History of Education, and has grown significantly since the seventies, mainly in Great Britain and the USA. The field has opened in new directions and spawned fresh analytical perspectives. The influence of school culture, the debates and struggles that have occurred within and outside the fields of proprietary school subjects, and the voices of the marginalized have helped foster new perspectives on the historical development of the curriculum. Influenced by these new approaches, research has, in recent years, focused on explaining the changes and continuities of mathematics, science and social studies in school. Even new perspectives have focused on how different contextual and institutional elements, such as feminist professional associations, ethnic groups or phenomena such as pedagogical importation, have facilitated the development of the curriculum

This open call for papers welcomes contributions to the monograph entitled Curriculum History: New directions and perspectives, edited by Mariano González Delgado (Universidad de La Laguna, Spain) and Christine A. Woyshner (Temple University, USA), and aims to present these new lines of research from the perspective of the History of Education. It seeks to identify, from different approaches and national contexts, which items have been central to the social construction of school curricula and their component subjects, as well as other topics related to this field, such as textbooks, and teaching and learning processes.

Deadline for the submission of originals: 10/12/2016
For more information, see https://utbildningshistoria.files.wordpress.com/2016/04/160405-ete-v4-n2-2017-call-for-papers.pdf

2. UNIVERSITETSLEKTOR I PEDAGOGIK MED INRIKTNING UTBILDNINGSHISTORIA, SU
vid Institutionen för pedagogik och didaktik, SU.

Pedagogik är en forskningsdisciplin som studerar frågor kring utbildning, utveckling och lärande i relation till kulturella och samhälleliga kontexter. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på kurser i allmän utbildningshistoria inom lärarprogrammen. Även undervisning i övrigt kursutbud på lärarprogrammen samt på grund- och avancerad nivå på institutionen ingår. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. I anställningen ingår även att bedriva egen forskning.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Jon Ohlsson, tfn 08-16 31 47, jon.ohlsson@edu.su.se eller studierektor, Eva Edman Stålbrandt, tfn 08-1207 6268, eva.edman-stalbrandt@edu.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Sofia Mattsson, tfn 08-16 20 48, sofia.mattsson@su.se.

Sista ansökningsdag: 2016-05-02
För mer info, se: http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista?rmpage=job&rmjob=1348&rmlang=SE

3. DANSK SKOLHISTORIA: ÅRETS HISTORISKA BOK 2015
Dansk skolehistorie vandt prisen som Årets historiske bog 2015. Redaktörerna hälsar: Tusind tak til jer, som måske har stemt på os – og tak til alle jer, som har bakket os op.

”’Årets historiske bog’ er oprettet af Dansk Historisk fællesråd i 2003. De nominerede er udpeget af en fagjury på otte personer, som gennem år 2015 har vurderet over 60 danske historiske bøger. Juryen lægger særlig vægt på såvel historisk korrekthed som på den gode historieformidling.”

Mer info: http://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/gigantvaerk-om-dansk-skolehistorie-vinder-prisen-som-aarets-historiske-bog

4. PUBLIKATIONER
Bayer, S & Kristensen, JE (red) 2015, Kald og kundskab: Brydninger i børnehavepædagogikken 1870 til 2015. vol. Bd. 2, U Press, København. Pædagogprofessionens historie og aktualitet , nr. Bd. 2

Dahl, HM, Eklund Hansen, A, Sandbjerg Hansen, C & Kristensen, JE 2015, Kamp og status: De lange linjer i børnehaveinstitutionens og pædagogprofessionens historie 1820 2015. U press, København. pædagogprofessionens historie og aktualitet, nr. 1

Hansson, Johan, ”Svenska Missionssällskapet och Samernas folkhögskola”, i Daniel Lindmark & Olle Sundström (red.), De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi (Forskning för kyrkan, 33), Skellefteå: Artos, 2016, s. 439–467.

Hillier, P., M. Ideland, and C. Malmberg, “Response and Responsibility: Fabrication of the Eco-Certified Citizen in Swedish Curricula, 1962-2011,” Journal of Curriculum Studies 48(3)(2016): 409-426.

Landahl, J (2016) Politik och pedagogik. En biografi över Fridtjuv Berg. Stockholm: Lärarförlaget.

Landahl, J (2015) Det nordiska skolmötet som utbildningspolitisk arena (1870-1970). Ett rumsligt perspektiv på den moderna pedagogikens historia Utbildning & demokrati 24 (3).

Larsson, E. (2016). Classes in themselves and for themselves: The practice of monitorial education for different social classes in Sweden, 1820-1843. History of Education (ahead of print). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-282833

Lindmark, Daniel, ”Svenska undervisningsinsatser och samiska reaktioner på 1600- och 1700-talen”, i Daniel Lindmark & Olle Sundström (red.), De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi (Forskning för kyrkan, 33), Skellefteå: Artos, 2016, s. 341–369.

Norlin, Björn & David Sjögren, ”Kyrkan, utbildningspolitiken och den samiska skolundervisningen vid sekelskiftet 1900: Inflytande, vägval och konsekvenser?”, i Daniel Lindmark & Olle Sundström (red.), De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi (Forskning för kyrkan, 33), Skellefteå: Artos, 2016, s. 403–438.

Olsen, Niklas, Lammers, Karl Christian & Roslyng-Jensen, Palle (red.) (2015). Nazismen, universiteterne og videnskaben i Danmark. København: Museum Tusculanum. https://books.google.se/books?id=sIzFCgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=sv&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

Utskick 160319

1. HISTORY OF EDUCATION SOCIETY BLOG
2. STORVÆRK OM DEN DANSKE SKOLE MODTAGER ÅRETS H.O. LANGE-PRIS
3. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN ARTICLE PRIZE FOR 2016
4. OMRÖSTNING: DANSKE SKOLEHISTORIE NOMINERAD TILL ÅRETS DANSKE FORSKNINGSRESULTAT
5. PUBLIKATIONER

1. HISTORY OF EDUCATION SOCIETY BLOG
The History of Education Society, Storbritannien, har en ny blogg där de senaste nyheterna om forskning, händelser och litteratur som har relevans för utbildningshistoriker publiceras: http://historyofeducationsociety.blogspot.co.uk/.

Sällskapet välkomnar bidrag till bloggen. Tänkbara bloggnotiser inkluderar reflektioner angående forskning, källor, teorier och metoder, samt recensioner av publikationer eller evenemang. Detaljer angående hur man publicerar bloggposter kan hittas här: http://historyofeducationsociety.blogspot.co.uk/p/guidance-on-creating-hes-blog-post.html.

2. STORVÆRK OM DEN DANSKE SKOLE MODTAGER ÅRETS H.O. LANGE-PRIS
Ning de Coninck-Smith & Charlotte Appel (red.): Dansk Skolehistorie, 1-5, 2013-15. Aarhus Universitetsforlag

Den mangfoldige danske skole er den, vi alle er rundet af. I 2014 kunne skolen og undervisningspligten fejre 200 års jubilæum. I samme anledning og for første gang i 100 år blev skolens samlede historie skrevet og udgivet. Redaktørerne har også tilstræbt at fortælle mange hverdagshistorier og fra mange synsvinkler. De fem bind tager, ud over historien, fat på både lærermangel, undervisningsformer, kønsroller, etnicitet, eksaminer, forældreråd, elevråd og meget mere.

I motiveringen bag valget af Dansk Skolehistorie 1-5, 2013-2015 som modtager af årets H.O. Lange-pris 2015 er der lagt vægt på følgende:
”I løbet af få år er det lykkedes redaktørerne, professor MSO, dr. phil. Ning de Coninck-Smith og lektor, dr. phil. Charlotte Appel, begge Aarhus Universitet, at få dette store værk på omkring 2.500 sider om den danske skoles historie fra den spædeste start i middelalderen til i dag gjort færdigt. Det er kun anden gang, at der overhovedet er fremkommet et stort bredt værk om den danske skoles historie. Første gang blev den skrevet af en enkelt mand mens det foreliggende værk er skrevet af en større forfattergruppe, der har kunnet støtte sig til den foreliggende forskning, men har i mange tilfælde tillige måttet gribe tilbage til de originale kilder, da undersøgelser af mange forhold har manglet, eller der er valgt nye tilgangsvinkler og stillet andre spørgsmål. Forskning og formidling går hånd i hånd ledsaget af både kendte og mange mindre kendte eller hidtil upublicerede illustrationer. Grundige oversigter over forskningen i dansk skolehistorie med internationalt udblik findes i hvert enkelt bind og øger værdien for læserne uanset niveau. Værket er en stor læseoplevelse.”

Prisen overrækkes d. 24. februar 2016 kl. 16.00 i Blixen-salen på Det Kongelige Bibliotek, hvor prismodtagerne interviewes af Georg Metz.

3. CALL FOR NOMINATIONS: FASS-SANDIN ARTICLE PRIZE FOR 2016
The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best article in English on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in 2015 in a print or online journal. The prize consists of a plaque and a check for $250. The winner will be announced no later than mid-August.

Nominations are invited from publishers, editors, scholars, and authors. Current members of the SHCY award committee are ineligible.

Please send a PDF or photocopy of the article to Sarah Emily Duff at sarah.duff@wits.ac.za. Please use the following format for the subject line of your email: ‘Fass-Sandin Prize Surname First Name’ (eg. Fass-Sandin Prize Aries Philippe). The deadline for nominations is April 17, 2016.

4. OMRÖSTNING: DANSKE SKOLEHISTORIE NOMINERAD TILL ÅRETS DANSKE FORSKNINGSRESULTAT
Dansk Skolehistorie bd. 1-5 er også nomineret som en af 10 kandidater til ÅRETS DANSKE FORSKNINGSRESULTAT på VIDENSKAB.DK.

Der kan stemmes her frem til den 28. marts:
http://videnskab.dk/videnskabdk/stem-pa-arets-danske-forskningsresultat-2015

Dansk skolehistorie er okså nomineret blandt 5 kandidater til Årets historiske bog 2015. Frem til 19. marts 2016 kan du stemme på dette link:
http://www.historie-online.dk/nyt/boger/aaretsbog/bogstem_2015.htm

5. PUBLIKATIONER
Höjeberg, Per (2016). Utmaningarna mot demokratins skola: Den svenska lärarkåren, nazismen och Sovjetkommunismen 1933-1945. Studia historica Lundensis. Diss. Lunds universitet.

Michaëlsson, Madeleine (2016). Privata bidrag till folkskolan: Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2016. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-275176

Prytz, Johan & Karlberg, Martin (2016). Nordic school mathematics revisited – on the introduction and functionality of New Math. Nordic Studies in Mathematics Education, 21(1), 71-93.

Saaritsa, Sakari; Kaihovaara, Antti, Good for girls or bad for boys? Schooling, social inequality and intrahousehold allocation in early twentieth century Finland. Cliometrica, Vol. 10 Issue 1: 55 – 98. http://link.springer.com/article/10.1007/s11698-014-0123-9

Westberg, Johannes (2016): Making mass schooling affordable: in-kind taxation and the establishment of an elementary school system in Sweden, 1840–1870,
Paedagogica Historica, Link: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1158725

Utskick 140908

1. CfP: SCHOOLS AND THE MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH
2. CFP: SCHOOL MEMORIES: NEW TRENDS IN HISTORICAL RESEARCH
3. DOKTORANDUTLYSNINGAR I LINKÖPING
4. SKOLESYSTEMERNES FØDSEL: DE DANSKE 1814-SKOLELOVE I INTERNATIONAL SAMMENHÆNG
5. DANSK SKOLEHISTORIE GENNEM 500 ÅR. METODER OG KONKLUSIONER – VIDNER OG DEBAT
6. PUBLIKATIONER

1. CfP: SCHOOLS AND THE MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH
Special issue call for papers from History of Education Review: Schools and the management of public health

Schools have a long history of intervention in the health of children and adolescents. Their implication in the administration and management of public health has impacted significantly on relationships between family, school and the state, and on ideas about the role of the school in the creation of healthy, productive citizens. Understandings of health and hygiene have had ongoing and changing moral and political dimensions, and concerns about health have varied across gender, sexuality, race, social class, age and place. Further, shifting meanings of health and illness in schools have continued to reflect and produce contested views of difference.

The journal History of Education Review will publish an international special issue focusing on the historical involvement of schools in the production, management and bureaucratization of public health. A wide variety of topics related to this history will be considered, including but not limited to:
gender and gendered understandings of the body and education, sex, sexuality and bodily discipline, family-school-community relations, citizenship and governing, colonialisation, race, assimilation and eugenics, hygiene, vaccination and civic morality, nutrition, food provision, obesity and healthy eating, (early) childhood and adolescence, parents’ role in public health programs, communicable diseases and ideas about illness and wellness
class, social control and the economics of public health, changing and contested conceptions of expertise and professional knowledge around medicine, psychology, school teaching and parenting, teachers’ health and wellbeing, buildings, classrooms and school design.

In the first instance please submit a detailed paper proposal (1000 words maximum) to Dr Helen Proctor, Faculty of Education and Social Work, University of Sydney: Helen.proctor@sydney.edu.au, by 31 January, 2015.
Full papers (from accepted proposals) will be due 31 January, 2016.

The History of Education Review is an international journal committed to the publication of high-quality, peer-reviewed research and theoretical papers located in the history of education. It is the official journal of the Australian and New Zealand History of Education Society (http://www.anzhes.com).

Enquiries regarding this special issue of History of Education Review may be directed to Dr Helen Proctor: helen.proctor@sydney.edu.au

För mer information, se
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=5550&PHPSESSID=ug0r1labtverpdicu8l00uje50

2. CFP: SCHOOL MEMORIES: NEW TRENDS IN HISTORICAL RESEARCH
School memories: New trends in historical research into education at the international level:
heuristic perspectives and methodological issues, är ett internationellt symposium som halls I Sevilla, 22-23 September, 2015. Deadline för abstracts är 31 oktober 2014. För mer info, se call for pappers, tillgängligt på denna adress: http://wp.me/a2K6cn-4P

3. DOKTORANDUTLYSNINGAR I LINKÖPING
Linköpings universitet söker för närvarande doktorander inom två utlysningar där historiestudenter kan komma i fråga:

3-5 doktorander ska antas i ”Tema Kultur och samhälle” (Tema Q), vilket kan vara historia med någon form av kulturhistorisk anknytning. 2 doktorander ska antas i ”pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik”, vilket kan vara historiedidaktik.

Utlysningarna finns på URL http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv

Ansökningstiden går ut den 25 respektive 26 september.

4. SKOLESYSTEMERNES FØDSEL: DE DANSKE 1814-SKOLELOVE I INTERNATIONAL SAMMENHÆNG:
Internationalt seminar i anledning af 200 året for de danske skolelove

Program:
14.00 Velkomst ved Jesper Eckhardt Larsen
14.15-14.50 Andy Green, University of London: ’Education and State Formation: Europe, East Asia and the USA’
14.50-15.25 Johannes Westberg, Universitet i Uppsala: ’1842-folkeskoleloven i Sverige’
15.25-15.55 Pause
16.00-16.35 Signe Holm-Larsen: ’Undersøgelse af elevtimetal i folkeskolen 1814-2014’
16.35-17.10 Niels Reeh, KU: ’Den indbyrdes undervisning i Danmark’
17.10-18.00 Afslutning. Reception

Tid: ons. d. 8. oktober 2014 kl. 14-18
Arrangeret af Selskabet for Skole- og Uddannelseshisto-rie i samarbejde med Institut for Uddannelse og Pæda-gogik (IUP/DPU), Aarhus Universitet.

För mer info, se http://uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/skolesystemernes_foedsel.pdf

5. DANSK SKOLEHISTORIE GENNEM 500 ÅR. METODER OG KONKLUSIONER – VIDNER OG DEBAT
Konference i København i anledning af udgivelsen af Dansk Skolehistorie.

Dato fre 21 nov, Tid 09:00 — 16:30. Sted Festsalen, Institut for Uddannelses og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

I 2014 er det 200 år siden, at Kong Frederik d. 6. underskrev de skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn. En gruppe på 12 forskere har i den anledning gennem fem år udarbejdet et fembindsværk om de sidste 500 års skolehistorie. De fem bind fortæller skolens historie fra et hverdagsperspektiv, hvor forældre, lærere og elever kommer til orde – ligesom læseren møder en mangfoldighed af offentlige skoler og frie grundskoler i mange forskellige egne af Danmark. Fra dengang læreren holdt skole, over da skolerne tog form og en egen pædagogisk lærerfaglighed voksede og frem til nutidens skolereform, lærerlockout og inklusion.

På konferencen bliver der lejlighed til at høre forfatterne til de enkelte bind præsentere de nye fortællinger og sammenhænge, som de har gravet frem fra arkivkasserne og bibliotekernes støvedehylder, og det vil også være muligt at se nogle af værkets over 1000 illustrationer.

Eftermiddagen byder på et seminar, hvor et panel af historiske vidner og aktører, som har bidraget til formgivningen af dagens skole gennem de seneste fire årtier, fortæller om deres arbejde, oplevelser og erfaringer. Ordstyrer på denne del vil være den mangeårige kender af folkeskolen og tidligere redaktør af fagbladet Folkeskolen, Thorkild Thejsen.

Dagen henvender sig til alle med interesse for skolens fortid, nutid – og fremtid, hvad enten det er lærerstuderende, lærere, ledere – eller den brede offentlighed.

Pris for deltagelse 975,-

Det er muligt at købe de enkelte bind af Dansk Skolehistorie ved tilmelding til arrangementet til en særpris af 350,- pr. stk.

För mer information och anmälan:
http://edu.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/dansk-skolehistorie-gennem-500-aar-metoder-og-konklusioner-vidner-og-debat/

6. PUBLIKATIONER
Efterretninger om Skolevæsnet i Rye og Sonnerup Sogne 1810-15 af pastor G.C.Krog. Transkriberet af Benni Nordberg-Hansen (2010).

Räisänen, Mirka (2014) Counter from the cathedra: Democratic School Workers Association redefining teachers’ political agency in Finland 1973–1989, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 50:4, 533-553, DOI: 10.1080/00309230.2014.899373

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes