Utskick 160418

1. TVÅ DOKTORANDPLATSER I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, UU 2. VISSTIDSANSTÄLLNINGAR SOM UNIVERSITETSLEKTORER I HISTORIA, ORU 3. PUBLIKATIONER 1. TVÅ DOKTORANDPLATSER I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, UU Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis globalisering och arbetslivets förändringar . Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är … Mer Utskick 160418

Utskick 160411

1. CfP: CURRICULUM HISTORY. NEW DIRECTIONS AND PERSPECTIVES 2. UNIVERSITETSLEKTOR I PEDAGOGIK MED INRIKTNING UTBILDNINGSHISTORIA, SU 3. DANSK SKOLHISTORIA: ÅRETS HISTORISKA BOK 2015 4. PUBLIKATIONER (många denna gång) 1. CfP: CURRICULUM HISTORY. NEW DIRECTIONS AND PERSPECTIVES Curriculum history and the history of school subjects is a well-established research area in the field of History of … Mer Utskick 160411