Utskick 160418

1. TVÅ DOKTORANDPLATSER I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, UU
2. VISSTIDSANSTÄLLNINGAR SOM UNIVERSITETSLEKTORER I HISTORIA, ORU
3. PUBLIKATIONER

1. TVÅ DOKTORANDPLATSER I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, UU
Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis globalisering och arbetslivets förändringar . Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Mikael Palme, tel 018 471 2464 eller säkrast på e-post mikael.palme@edu.uu.se.

Sista ansökningsdag 2 maj, se http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=97610

2. VISSTIDSANSTÄLLNINGAR SOM UNIVERSITETSLEKTORER I HISTORIA, ORU
Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Meriterande är en bred erfarenhet av undervisning på grundkurser i historia och av undervisning på ämneslärarprogrammet.

Vi söker två vikarierande lektorer för tiden 2016-08-01—2017-01-31 och omfattningen är mellan 50 och 100 procent efter överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Ann-Sofie Lennqvist Lindén 019-30 30 37 eller 0731-532988.

Sista ansökningsdag är 2016-04-30.
Mer info: https://www.oru.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

3. PUBLIKATIONER
Ekholm, Mats (2016), Skolledarutbildningen under fyrtio år. Uppsala, Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Nieminen, Marjo (2016) From elite traditions to middle-class cultures: images of secondary education in the anniversary books of a Finnish girls’ school, 1882–2007, Paedagogica Historica, 52:3, 236-251, http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1148059

Norlin, Björn (2016) School jailhouse: discipline, space and the materiality
of school morale in early-modern Sweden, History of Education, 45:3, 263-284, http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2015.1127433

Annons
%d bloggare gillar detta: