Utskick 160607

1. TVÅ DOKTORANDPLATSER I OSLO
2. NJEDH 3:1, SPECIAL ISSUE: THE SIXTH NORDIC CONFERENCE ON THE HISTORY OF EDUCATION
3. PUBLIKATIONER

1. TVÅ DOKTORANDPLATSER I OSLO
Två doktorandplatser har utlysts i Oslo:
1) Doktorgradstipendiat innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid
2) Doktorgradstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900»

Sista ansökningsdag: 1 augusti 2016

För mer information, se:
http://uio.easycruit.com/vacancy/1606961/62039?iso=no
http://uio.easycruit.com/vacancy/1607595/62039?iso=no

2. NJEDH 3:1, SPECIAL ISSUE: THE SIXTH NORDIC CONFERENCE ON THE HISTORY OF EDUCATION
NJEdH är en elektronisk, lektörsgranskad (double-blind peer-review), Open Access-tidskrift; den är gratis att läsa och det är gratis att publicera i den. Tidskriften är tvärvetenskaplig och behandlar utbildningshistoria med särskild relevans för den nordiska regionen. Vi välkomnar bidrag på engelska och på skandinaviska språk. Tidskriften publiceras med bidrag från Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS), och indexeras av Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ) och ERIHplus. Tidskriften finns också på ”norska listan”.

Editorial
Notes from the Editors
Sara Backman Prytz & Lisa Rosén Rasmussen

Articles
Curriculum History in Europe: A Historiographic Added Value
Daniel Tröhler

Regional Differentiation and National Uniformity: Norwegian Elementary School Legislation in the Eighteenth and Early Nineteenth Century
Tone Skinningsrud & Randi Skjelmo

”En ny musikuppfostran”: Reformpedagogiska anspråk i Siljanskolans bildningsinnehåll
Juvas Marianne Liljas

Building Social Capital Through Civic Education in VET: A Comparative Study of Finland and Luxembourg (1960–1970)
Matias Gardin
Samernas folkhögskola och de samiska språken 1942–1990
Johan Hansson

Book Reviews
Dissertations
Edited collections and series

Alla artiklar finns fritt tillgängliga här:
http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/5

3. PUBLIKATIONER
Axelsson, Thom (2016) ”Intelligence testing, ethnicity and construction of the deviant child: Foucault and special education”, Nordic Journal of Social Research. Vol. 7 (2016): Special issue. Special education and the deviant child in the Nordic countries – the impact of Foucault

Dolatkhah, Mats & Lundh, Hampson (2016): Information and experience: audio-visual observations of reading activities in Swedish comprehensive school classrooms 1967–1969, History of Education, http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2016.1166268

Padovan-Özdemir, Marta (2016): Racialised entanglements of teacher professionalisation and problematised immigrant schoolchildren: crafting a Danish welfare nation-state, 1970–2013, Paedagogica Historica, To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1189441

Sköld, Johanna (2016): The truth about abuse? A comparative approach to inquiry narratives on historical institutional child abuse, History of Education. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2016.1177607

Vehkalahti, Kaisa (2016) Dusting the archives of childhood: child
welfare records as historical sources, History of Education, 45:4, 430-445, To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2016.1177610

Yttergren, Leif & Bolling, Hans. ”Kvinnor, karriär och familj: En studie av svenska kvinnliga gymnastikdirektörers yrkeskarriärer och livsöden kring sekelskiftet 1900”. Historisk tidskrift 2016:2

Annons
%d bloggare gillar detta: