Etikett: sameskola

  • Utskick 161109

    1. SAVE THE DATE AND CfP: “DISCIPLINARY STRUGGLES IN THE HISTORY OF EDUCATION” (TAMPERE) 2. CfP: LOCAL AND REGIONAL SCHOOL HISTORY (NordSTEP) 3. SÁMI SCHOOL HISTORY CONFERENCE 4. CfP: ISCHE 2017-BUENOS AIRES 5. VÄGVAL NR 3 / 2016 ”Minoriteter i skolan” + Birgitta Dahl berättar 6. GUNNAR RICHARDSON (1924-2016) 7. PUBLIKATIONER 1. WORKERS’ EDUCATION AND […]

  • Utskick 160411

    1. CfP: CURRICULUM HISTORY. NEW DIRECTIONS AND PERSPECTIVES 2. UNIVERSITETSLEKTOR I PEDAGOGIK MED INRIKTNING UTBILDNINGSHISTORIA, SU 3. DANSK SKOLHISTORIA: ÅRETS HISTORISKA BOK 2015 4. PUBLIKATIONER (många denna gång) 1. CfP: CURRICULUM HISTORY. NEW DIRECTIONS AND PERSPECTIVES Curriculum history and the history of school subjects is a well-established research area in the field of History of […]

  • ************************************************************************** Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005 ************************************************************************** Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se. För mer info om nätverket, och […]