**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se https://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. DOKTORANDTJÄNST MED UTBILDNINGSHISTORISK INRIKTNING (UMEÅ)
2. 5 DOKTORANDTJÄNSTER VID TEMA BARN (LINKÖPING)
3. PROFESSUR I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
4. PUBLIKATIONER

1. DOKTORANDTJÄNST MED UTBILDNINGSHISTORISK INRIKTNING (UMEÅ)
En doktorandtjänst i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning finansieras av forskningsrådet Vetenskapsrådet inom forskningsprojektet ”Educational democratization and ’ethnification’ in Swedish Sápmi – 1942 to the present”, som leds av professor Patrik Lantto. Avhandlingsprojektet är inriktat mot en undersökning av hur lärare och elever vid nomadskolan/sameskolan upplevde undervisningen i skolan under perioden 1962-2010. Även skolledares och föräldrars syn på nomadskolan/sameskolan kommer att inkluderas. Projektet bygger på intervjuer med informanter från dessa grupper, samt analyser av policydokument. Mer information lämnas i projektplanen www.cesam.umu.se/digitalAssets/124/124008_vr-2012-democratization-and-ethnification.pdf.

Ytterligare information om anställningen kan lämnas av professor Patrik Lantto, föreståndare på CeSam, patrik.lantto@cesam.umu.se, 090-786 61 86, eller Lena Eskilsson, prefekt vid institutionen för Idé- och samhällsstudier, lena.eskilsson@idesam.umu.se, 090-786 62 65. Information om forskarutbildningen vid institutionen för Idé- och samhällsstudier lämnas av professor Erland Mårald, studierektor vid forskarutbildningen, erland.marald@idehist.umu.se, 090-786 65 45.

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr 313-674-13. Skicka den till jobb@umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå senast 2013-08-15.

För mer info, se http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/313-674-13.html

2. 5 DOKTORANDTJÄNSTER VID TEMA BARN (LINKÖPING)
Tema Barn utlyser fem doktorandtjänster. På vår hemsida, under Lediga jobb, hittar ni närmare information om de aktuella tjänsterna.
Sprid gärna till kolleger för vidare information till duktiga och intresserade masterstudenter and andra studeranden inom barn och barndomsfältet.

Sista ansökningsdatum är den 27 augusti 2013.

http://www.tema.liu.se/tema-b?l=sv
http://www.liu.se/jobbdb/show.html?5169

3. PROFESSUR I UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Sista ansökningsdag 2013-10-28. UFV-PA 2012/886

Utbildningssociologi utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen vid institutionen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Ett annat problemområde är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling, och relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 28 oktober 2013 märkt UFV-PA 2012/886 till Uppsala, Box 256, 751 05 Uppsala, e-post: registrator@uu.se.

För mer info, se: http://www.uu.se/jobb/larare

4. PUBLIKATIONER
Landahl, Joakim (2013). Stad på låtsas. Samhällssimulering och disciplinering vid Norra Latins sommarhem 1938-1965. Göteborg: Daidalos.

Annons
%d bloggare gillar detta: