Etikett: folkskolan

 • utskick 150311

  1. UTLYSNING: TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER (STOCKHOLM) 2. ONLINE: HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE 3. PUBLIKATIONER 1. UTLYSNING: TVÅ DOKTORANDTJÄNSTER (STOCKHOLM) Två doktorandanställningar vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Sista ansökningsdag: 2015-04-01. http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/platser-i-forskarutb/tv%C3%A5-doktorandanst%C3%A4llningar-1.225895 2. ONLINE: HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE Tidskriftsartiklar som tidigare varit svåråtkomliga finns nu äntligen online: Dear Colleague, I inform […]

 • Utskick 140908

  1. CfP: SCHOOLS AND THE MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH 2. CFP: SCHOOL MEMORIES: NEW TRENDS IN HISTORICAL RESEARCH 3. DOKTORANDUTLYSNINGAR I LINKÖPING 4. SKOLESYSTEMERNES FØDSEL: DE DANSKE 1814-SKOLELOVE I INTERNATIONAL SAMMENHÆNG 5. DANSK SKOLEHISTORIE GENNEM 500 ÅR. METODER OG KONKLUSIONER – VIDNER OG DEBAT 6. PUBLIKATIONER 1. CfP: SCHOOLS AND THE MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH […]

 • Publicerat 130319

  4. PUBLICERAT Axelsson, Thom, “Tattare, hjälpklasser och intelligensundersökningar i den svenska folkskolan under tidigt 1900-tal” i Uddannelsehistorie 2012: I saerklasse. Inklusion och exklusion i grundskolen. 46. Årbog fra Selskabet for Skole- og uddannelsehistorie. Erkko Anttila & Ari Väänänen (2013): Rural schoolteachers and the pressures of community life: local and cosmopolitan coping strategies in mid-twentieth-century Finland, […]

 • 3. PUBLICERAT Alajoutsijarvi, Kimmo, Kerttu Kettunen, and Henrikki Tikkanen. ”Institutional Evolution of Business Schools in Finland, 1909-2009,” Management & Organizational History_ 7(4)(November 2012): 337-367. Eriksson, Lars Olov & Larspers, Torbjörn (red.) (2012). Johannelund 150 år: 1862-2012. Uppsala: Johannelunds teologiska högskola Evertsson, Jakob, ”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860-1910”, i Historisk tidskrift 132:4 (2012). […]

 • The economics of education: The financing of the Swedish elementary school, 1842–1936

  The economics of education: The financing of the Swedish elementary school, 1842–1936 During the hundred years that followed the Elementary school act of 1842, the Swedish elementary school system went through an unparalleled development. The number of students doubled from 270 000 in the year 1850 to 605 000 in the year 1950. At the […]