Utskick 120119

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER DOKTORAND I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING

2. HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY: 50TH ANNIVERSARY ISSUE

3. PUBLICERAT

1. UMEÅ UNIVERSITET SÖKER DOKTORAND I HISTORIA MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG INRIKTNING
Forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet bedriver en omfattande verksamhet inom såväl utbildningshistoria som historiedidaktik. Bland aktuella åtaganden kan nämnas den nationella lic-forskarskolan ”Historiska medier”, som startar i januari 2012, och den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, som arrangeras i september 2012.

Forskningsmiljön utmärks av stark internationalisering, och gästprofessorer medverkar kontinuerligt i forskarutbildningen. Hösten 2012 ger således Ian Grosvenor, Birmingham, och Catherine Burke, Cambridge, en kurs i utbildningshistoria.

Under våren 2012 rekryteras tre nya doktorander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Den första av de tre tjänsterna har just blivit utlyst. Den ingår i Humanistiska forskarskolans utlysning av 17 doktorandtjänster (se http://www.jobb.umu.se, dnr 313-26-12 ). Den utlysta tjänsten är öppen för avhandlingsprojekt i både utbildningshistoria och historiedidaktik.

Utbildningen startar höstterminen 2012, och sista ansökningsdag är den 29 februari 2012. Ytterligare information lämnas av professor Daniel Lindmark på telefon 090-786 6250 eller e-postadress daniel.lindmark@historia.umu.se. Välkommen att söka!

2. HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY: 50TH ANNIVERSARY ISSUE
Guest Editor: Andrea Walton, Indiana University Bloomington
These 40 articles seek to capture the major themes, debates, and trends of the first fifty years of the History of Education Quarterly, the journal of the History of Education Society (founded in 1961). The articles, appearing in chronological order, and ranging from classics in the field to recent scholarship, were selected with input from a survey of HES members and the guest editor’s consultation with colleagues and a graduate student advisory committee.
Se http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1748-5959/homepage/50th_anniversary_retrospective_virtual_issue.htm

7. PUBLICERAT
Almquist, Ylva. ”The School Class as a Social Network and Contextual Effects on Childhood and Adult Health: Findings from the Aberdeen Children of the 1950s Cohort Study,” _Social Networks_ 33(4) (2011): 281-291.

Bengtsson, Åsa (2011). Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare, och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930. Diss. Lund : Lunds universitet, 2012

Enefalk H. ”Three the Nordic Countries are, the Nordic Maid but one” : A different perspective on 19th-century university festivities. In: Peter Dhont (ed.) National, Nordic or European?: Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation. 1 Leiden: Brill Academic Publishers; 2011.

Olausson P. Ljus över Värmland : En bildningshistoria. 1 Karlstad: Värmlandsarkiv; 2011.

Rimm, Stefan (2011). Vältalighet och mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2011. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-17326

Annons
%d bloggare gillar detta: