**************************************************************************
Utskick inom det utbildningshistoriska nätverk som bildades
vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005
**************************************************************************

Detta utskick går ut några gånger per termin till drygt 240 mottagare. Har du information om något arrangemang eller någon publikation som skulle kunna intressera nätverket, hör av dig till johannes.westberg@edu.uu.se.

För mer info om nätverket, och dess tidigare utskick, se https://utbildningshistoria.wordpress.com/ som också samlar länkar till utbildningshistoriska forskningsmiljöer, föreningar, tidskrifter och skriftserier.

1. VIKARIAT: LEKTOR I UTBILDNINGSHISTORIA ELLER UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
2. STIPENDIAT – BARN OG UNGES HISTORIE (LILLEHAMMER)
3. DISPUTATIONER
4. PUBLICERAT

1. VIKARIAT: LEKTOR I UTBILDNINGSHISTORIA ELLER UTBILDNINGSSOCIOLOGI (UPPSALA)
Universitetslektor i utbildningshistoria eller utbildningssociologi vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
100 % vikariat under perioden 2013-08-01 – 2014-02-28 med eventuell förlängning

Arbetsuppgifter:
Undervisning, handledning, examination och administration främst inom kurser inom allmänt utbildningsområde/utbildningsvetenskaplig kärna och inom institutionens masterprogram, främst inom utbildningshistoria och utbildningssociologi. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledning informations-, kursplane-, utrednings- och utvecklingsarbete i arbetsuppgifterna. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande prefekt Karin Hjälmeskog, tel 018-471 62 63, e-post: karin.hjalmeskog@edu.uu.se. Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018/471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018/471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018/471 3315.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 17 maj 2013 märkt UFV-PA 2013/942.

Mer info, se
http://www.uu.se/jobb/larare/annonsvisning?tarContentId=239448

2. STIPENDIAT – BARN OG UNGES HISTORIE (LILLEHAMMER)
Stipendiat – barn og unges historie 3-årig eller 4 årig tilsetting med 25 % undervisningsplikt

Stillingen er faglig knyttet til Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) og senter for Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.
Stillingen er 3-årig, full tid. Avhengig av avdelingenes behov og muligheter og stipendiatenes ønske og kompetanse kan stillingene bli omgjort til 4 år med 25 % undervisningsplikt. Siktemålet med stillingene er å oppnå en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Opptak til doktorgradsprogrammet og plan for studiet må være godkjent innen tre måneder etter tilsetting.

Stillingen skal bidra til å videreutvikle et allerede eksisterende faglig og vitenskapelig miljø innen fagområdet Barns og unges Kompetanseutvikling ved BUK-senteret, og knyttet til historisk forskning om barn og unge. Stipendiatens prosjekt kan innrettes mot forskjellige tema;
• en eller flere av de kontekster som står sentralt i barn og unges oppvekstmiljø, f.eks. institusjoner som familien, barnehagen eller skolen, eller mot endringsprosesser i jevnaldergruppen
• profesjonshistorie og praksis, f.eks. lærere, spesialpedagoger eller barnevernspedagoger
• fagutvikling, teorihistorie, endringsprosesser i praksisfeltet eller “det indre liv” i institusjonene

Søknadsfrist:23.05.13
Tiltredelse:September 2013
Arbeidssted:Lillehammer
Referansenummer:2013/967
Hjemmeside:http://www.hil.no
Kontaktpersoner:Phd-leder/professor Harald Thuen
För mer info, se http://wp.me/a2K6cn-3E

3. CALL FOR PAPERS ESSHC 2014
Dear All

As members of the SHCY and the ISCHE I would like to inform you all about an upcoming conference – about the ESSHC conference in Vienna, Austria, 23-26 April 2014.
The new conference website ( http://esshc.socialhistory.org ) is now online.
The deadline for sending in a paper or session proposal is May 15, 2013. More information on the conference and a pre-registration form can be found on the ESSHC website.
I am looking forward to meet you soon in the SHCY conference in Nottingham (see below) but would also like to see you in the ESSHC in Vienna

Bengt Sandin
President of SHCY
Network chair Education and Childhood (ESSHC) Professor of Child Studies, Linköping University

Registration is open for the upcoming SHCY conference in Nottingham, June 25-27, 2013. We have a record number of papers (220) and sessions (55).

For information and links to register online go to:
http://store.nottingham.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&catid=8&modid=2&prodid=244&deptid=9&prodvarid=0
and
http://www.nottingham.ac.uk/History/Research/Conferences/SHCY/Society-for-the-History-of-Children-and-Youth.aspx

4. DISPUTATIONER
Julia Nordblad försvarar sin avhandling ”Jämlikhetens villkor: Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880–1925”.
Datum och Tid: 2013-04-26 kl 10:15, Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg.
Opponent: Professor Martin Kylhammar, Linköping.
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Kontaktperson: Henrik Björck, <henrik.bjorck@idehist.gu.se>

24 maj 2013.
Henrik Åström Elmersjö försvarar sin avhandling ” Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972”. Tid:10.15 – 12.15. Plats: Humanisthuset, Hörsal F.
Opponent: Samuel Edquist, docent, institutionen för ABM/institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Arrangör: Institutionen för idé- och samhällsstudier. Kontaktperson:Daniel Lindmark. Telefon: +46 90 786 62 50

4. PUBLICERAT
Kerstin Holmlund (2013) Fattigdom, arbete och fostran: Välfärd i dåtidens Sverige, Umeå: Boréa

Fejes, A. (red.). (2013). Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning (1ed.). Lund: Studentlitteratur.

Korsvold, Tora, Scandinavian Early Childhood and Consumer Culture (E-bok, 2013).
Mer info, se http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-1244-6.
Read Scandinavian Early Childhood and Consumer Culture here for free (available until 1st May): http://capellamedia.ipapercms.dk/Fagbokforlaget/FagbokforlagetA/2013/ScandinavianEarlyChildhoodandConsumerCultureEbok/

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela
detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras.
**************************************************************************

Annons
%d bloggare gillar detta: