Utskick 140519

1. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN 2015 (UPPSALA)
2. NEW E-JOURNAL: NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY (NJEDH)
3. PUBLIKATIONER

1. SJÄTTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN 2015 (UPPSALA)
Det står nu klart att den Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer att arrangeras i Uppsala, torsdag-fredag, 20-21 augusti 2015. Arrangör är Utbildningshistoriska arbetsgruppen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, och i konferensens ledningsgrupp ingår bland annat Anne Berg, Sara Backman Prytz, Esbjörn Larsson, David Sjögren och Johannes Westberg.

Konferensen, som kommer att hållas i kv. Blåsenhus, välkomnar alla med intresse av historiska studier av bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Vid den Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen i Uppsala (2009) samlades 170 deltagare från såväl historiska som pedagogiska ämnen, som deltog i 24 sessioner. Nästa års konferens kommer vara av en liknande omfattning.

Vi arrangerar konferensen med avsikt att fortsätta arbetet med att stärka den utbildningshistoriska forskningens position. Vid sidan om att sträva efter att öka antalet sessioner och deltagare, är avsikten att utveckla konferensens tvärvetenskapliga karaktär.

Ett fullständigt Call for Papers kommer att distribueras efter sommaren, där vi välkomnar förslag på både enskilda paperpresentationer som sessioner (med sessionsabstract och information om deltagare).

För mer information om konferensen, kontakta johannes.westberg@edu.uu.se fram till och med hösten. Från och med september 2014 tillträder Sara Backman Prytz sara.prytz@edu.uu.se som konferenskoordinator.

2. NEW E-JOURNAL: NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY (NJEDH)
We are very pleased to announce that the premiere issue of the Nordic Journal of Educational History has just been e-published.

The Nordic Journal of Educational History (NJEDH) is an interdisciplinary journal dedicated to scholarly excellence in the field of educational history. Its aim is to provide historians of education conducting research of particular relevance to the Nordic region (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden and political and geographic entities including the Faroe Islands, Greenland, Sápmi and Åland) and its educational contexts with a portal for communicating and disseminating their research.

The journal applies a double blind peer review procedure and is accessible to all interested readers (no fees are charged for publication or subscription). The publishing language is English and the Nordic/Scandinavian languages. The NJEDH will publish two issues per year (spring and autumn).

You will find the opening issue of the NJEDH along with additional information about the journal on the webpage: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/index.

Please help us spread this information to your colleagues and to other relevant contacts!

Best regards,
Björn Norlin and David Sjögren (on behalf of the journal management team)

3. PUBLIKATIONER
Bertilsson, Emil (2014), Skollärare: Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009. Diss. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC). Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-221588

Burman, Anders (red.), Att växa som människa: Om bildningens traditioner och praktiker. Södertörns högskola: Huddinge. Fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-23462

Kronberg, Klas & Forsström, Anna Maria (red.) (2014). Lumpen: Från mönstring till muck / Anna Maria Forssberg & Klas Kronberg (red.). Stockholm: Bokförlaget Atlantis.

Andreas Åkerlund (2014): The impact of foreign policy on educational exchange: the Swedish state scholarship programme 1938–1990, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, DOI: 10.1080/00309230.2014.884609

NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY, VOL. 1, NO 1:
Björn Norlin and David Sjögren, Editorial: “Enhancing the Infrastructure of Research on the Nordic Educational Past: The Nordic Journal of Educational History”

Ólöf Garðarsdóttir and Loftur Guttormsson, “Changes in Schooling Arrangements and in the Demographic and Social Profile of Teachers in Iceland, 1930–1960”

Kristina Ledman, ”Till nytta eller onytta: Argument rörande allmänna ämnen i ungas yrkesutbildning i efterkrigstidens Sverige”

Liv Helene Willumsen, ”Trondenes Seminarium: Et lærdomsmiljø grunnlegges”

Christian Lundahl, ”Progressiva koalitioner, (inter)nationella influenser och kunskapsmätningar i reformarbetet med svensk läroplan, ca 1930–1950”

**************************************************************************
Den som till äventyrs inte längre vill nås av dessa utskick kan meddela detta genom att besvara detta mejl med för ändamålet lämplig fras. **************************************************************************
Vänliga hälsningar, Johannes

Annons
%d bloggare gillar detta: