Utskick 160701

1. VÄGVAL NR 2 / 2016
2. UTLYSNING: ADJUNKTER I FÖRENING MED FORSKARUTBILDNING (KAU)
3. PUBLIKATIONER

1. VÄGVAL NR 2 / 2016
Tema: ”Långa linjer i skolhistorien”

Innehållsförteckning
Inledning. Sara Backman Prytz

Recension: Biografi om Fridtjuv Berg, Tomas Kroksmark

Statens stöd till skolors utveckling, Mats Ekholm

25 år som förändrade skolan: Grundskolans införande 1947-1972 ur ett kommunalt perspektiv, Johanna Ringarp och Henrik Román

Från radioengelska till IB-program – om internationella influenser och utbyten i kommunal skolpolitik 1950-2000, Andreas Nordin

Enhetsskolan och teknologin – statliga incitament och kommunal planering, Stina Hallsén

Numret finns tillgängligt på: http://undervisningshistoria.se/nr-2-2016-sommarnummer-langa-linjer-i-skolhistorien/

2. UTLYSNING: ADJUNKTER I FÖRENING MED FORSKARUTBILDNING (KAU)
Lärarutbildningarna vid Karlstads universitet är på stark frammarsch och vi är mitt i en spännande utvecklingsfas. Vi behöver ännu fler skickliga och engagerade lärare som vill arbeta med undervisning och forskning inom lärarutbildningarnas och skolans område.

Anställningen som universitetsadjunkt är på heltid och över tid ägnas den ena hälften av arbetstiden åt undervisning och därmed sammanhängande uppgifter och den andra åt forskarutbildning. För mer info om tjänsterna:

Adjunkter i samhällskunskap i förening med forskarutbildning
https://kau.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:106879/where:4

Adjunkter i pedagogiskt arbete i förening med forskarutbildning
https://kau.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:107975/where:4

Sista ansökningsdag 2016-08-15.

3. PUBLIKATIONER
Ringarp, Johanna & Waldow, Florian, From ‘silent borrowing’ to the international argument – legitimating Swedish educational policy from
1945 to the present day”, NordSTEP 2016:2, http://dx.doi.org/10.3402/nstep.v2.29583

Ringarp, Johanna, PISA lends legitimacy: A study of education policy changes in Germany and Sweden after 2000, European Educational Research Journal, first published on February 22, 2016 as doi:10.1177/1474904116630754

Westberg, Johannes (2016) Making mass schooling affordable: in-kind taxation and the establishment of an elementary school system in Sweden, 1840–1870, Paedagogica Historica, 52:4, 349-363, To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1158725

Wistrand, Birgitta (2016). Martina Bergman Österberg: svenskan som satte linggymnastiken på världskartan. Stockholm: Ekerlid

Ydesen, Christian & Myers, Kevin (2016): The imperial welfare state? Decolonisation, education and professional interventions on immigrant children in Birmingham, 1948–1971, Paedagogica Historica, To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1192207

Publikationer 130610

4. PUBLIKATIONER
Berg, Anne, “Nationens historiska karaktär. Nationell identitetsformering, klass och föreställda skillnader i revolutionens tidsålder”, i Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, Studia Historica in honorem Torkilli Helsingii Edita 1, Artos & Norma, Uppsala, 2013:

Bolling, Hans & Yttergren, Leif (red.) (2013). 200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet / Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan

Halskov, Gerd Anne, 1949-. – Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark : reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer / Gerd Anne Halskov. – 2013. – ISBN: 9789155486525

Huldt, Inger. – Från läkarskola till medicinskt universitet : Karolinska Institutets ledning 1953-2012 / Inger Huldt, Daniel Normark, Bengt Norrving. – 2013. – ISBN: 9789185565634

Kuismin, Anna & M. J. Driscoll (Ed.), White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century (pp. 89-100). Helsingfors: Finnish Literature Society.

Mårald, Elisabeth (2013) Med barnen som framtidsbyggare: Ellen Keys dröm och Sigrids verklighet. Årsböcker i svensk undervisningshistoria 217, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Ydesen, Christian, Ludvigsen, Kari & Lundahl, Christian, Creating an Educational Testing Profession in Norway, Sweden and Denmark, 1910-1960. European Educational Research Journal, Volume 12 Number 1 2013. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2013.12.1.120