Etikett: gymnastik

  • Utskick 160701

    1. VÄGVAL NR 2 / 2016 2. UTLYSNING: ADJUNKTER I FÖRENING MED FORSKARUTBILDNING (KAU) 3. PUBLIKATIONER 1. VÄGVAL NR 2 / 2016 Tema: ”Långa linjer i skolhistorien” Innehållsförteckning Inledning. Sara Backman Prytz Recension: Biografi om Fridtjuv Berg, Tomas Kroksmark Statens stöd till skolors utveckling, Mats Ekholm 25 år som förändrade skolan: Grundskolans införande 1947-1972 ur […]

  • Publikationer 130610

    4. PUBLIKATIONER Berg, Anne, “Nationens historiska karaktär. Nationell identitetsformering, klass och föreställda skillnader i revolutionens tidsålder”, i Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall (red.), Nationen så in i Norden: festskrift till Torkel Jansson, Studia Historica in honorem Torkilli Helsingii Edita 1, Artos & Norma, Uppsala, 2013: Bolling, Hans & Yttergren, […]