1. DOKTORAND I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA (ÖREBRO)
2. PUBLIKATIONER

1. DOKTORAND I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSHISTORIA (ÖREBRO)
Vi söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i ämnet Pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria med utbildningsstart vårterminen 2015. Ref: ORU 2.2.1-3503/2014

En faktor som idag har stor betydelse för hur vi ser på skolans mål och resultat är den ökande internationaliseringen. Svensk skola jämförs och värderas i förhållande till andra länders utbildningar utifrån resultat exempelvis i PISA- och TIMMS-undersökningarna. Ofta framstår detta som nya villkor för skolan som institution, men svensk utbildning har varit föremål för internationella jämförelser och trender åtminstone sedan 1600-talet. Den utlysta doktorandanställningen syftar till att kunna ge historiska perspektiv och teoretiska bidrag till förståelsen för svensk utbildnings relation till internationella trender och tendenser.

Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt fokus på olika aspekter av bildnings-, kommunikations-, lärande- och socialisationsprocesser. Till de huvudaspekter som kan urskiljas hör dessa processers förutsättningar, utformning, innehåll och konsekvenser. Vid Örebro universitet riktas studier särskilt mot hur människan skapar mening utifrån individuella, interaktiva och samhälleliga perspektiv. Didaktik, läroplansteori och frågor om utbildningspolitik och demokrati, har en stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet.

Den utlysta anställningen är knuten till ämnets läroplansteoretiska forskning inom vilken man i vid mening intresserar sig för de historiska och sociala villkor som formar skolan som institution och individen i skolan.

Kontaktpersoner
Information och ytterligare upplysning om utbildningen ges av professor Christian Lundahl, christian.lundahl@oru.se, tel nr 019-301224 eller forskningsadministratör Kicki Ekberg, kicki.ekberg@oru.se, tel nr 019-301233.

Anmälan/Ansökan
Anmälan till utbildningen görs på särskild anmälningsblankett, som också innehåller en instruktion för vad som skall bifogas anmälan. En anmälan om antagning till utbildningen gäller också som ansökan om doktorandanställning.

Välkommen med din ansökan som ska vara oss tillhanda senast den 1 december 2014. Märk din ansökan med ref nr ORU 2.2.1-3503/2014. Bifoga de handlingar som du åberopar enligt informationen på anmälningsblanketten.

Ansökan (i tre exemplar) insändes till Örebro universitet, Registrator, 701 82 Örebro.
För mer info, se http://www.oru.se/Om-universitetet/Lediga-jobb/

2. PUBLIKATIONER
Backman Prytz, Sara (2014). Borgerlighetens döttrar och söner: kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880-1930. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2014.
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-231898

Ydesen, C., & Andreasen, K. E. (2014). Accountability Practices in the History of Danish Primary Public Education from the 1660s to the Present. Education Policy Analysis Archives.

Annons
%d bloggare gillar detta: