Utskick 100608

1. NORRLANDSFRÅGAN
Institutionen för idé- och samhällsstudier (Umeå universitet) inbjuder tillsammans med Nationella forskarskolan i utbildningshistoria (Uppsala universitet) till en workshop om de specifikt norrländska (norr om Dalälven) erfarenheterna av bildning, utbildning, undervisning och fostran i Sverige från tidigmodern tid fram till nutid.

Workshopen går av stapeln vid Umeå universitet, 30 september–1 oktober 2010. Den inleds med gemensam lunch torsdag kl. 12 och avslutas senast 16.30 på fredagen. Gemensam buffé avnjuts på torsdagskvällen. Mat och dryck finansieras av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria och Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Tretton papers kommer att ventileras vid workshopen. Sista anmälningsdag för deltagande utan paper är den 1 september.

Mer info om arrangemang och papers, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/norrland/. Frågor kan också riktas till johannes.westberg@edu.uu.se

2. NORDIC IDEOLOGY BETWEEN RELIGION AND SCHOLARSHIP
Den 23-25 augusti organiseras en konferens på temat ”Nordic Ideology between Religion and Scholarship” i Uppsala. Information om evenemanget finns på Forum för Tysklandsstudiers hemsida (http://www.fft.uu.se). Frågor om konferensen besvaras av Andreas (andreas.akerlund@hist.uu.se) eller av Horst (horst.junginger@gmx.de).

2. PUBLICERAT
Jonsson, Lena (2010), ”Historieundervisning som patriotisk fostran”, Historisk tidskrift 2010:2.

Hallström, Jonas (2010), ”To hold the subject’s territory’: the Swedish Association of Biology Teachers and two curricular reforms, 1960-1965′, History of Education, 39: 2.

Larsson, Anna (red.) (2010), Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria.

Larsson, Anna (2010), ”Mobbningsfrågan i förändring. Efterkrigstidens synsätt på skolbarns kamratrelationer”, Historisk tidskrift 2010:2.

Prado, Svarnte (2010), [recension av:] Claudia Goldin & Lawrence F. Katz, “The race between education and technology”. Cambridge: Harvard university press.

Sjögren, David (2010), Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962. Diss. Umeå: Umeå Studies in History and Education (FULLTEXT: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:319013)

Annons
%d bloggare gillar detta: