Utskick 100816

1. DET UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET, PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET
Under hösten är följande seminarier planerade inom det Utbildningshistoriska seminariet på Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, se bifogad fil.

2. NORRLANDSFRÅGAN – ANMÄLAN UTAN PAPER: 1 SEPTEMBER
Institutionen för idé- och samhällsstudier (Umeå universitet) inbjuder tillsammans med Nationella forskarskolan i utbildningshistoria (Uppsala universitet) till en workshop om de specifikt norrländska (norr om Dalälven) erfarenheterna av bildning, utbildning, undervisning och fostran i Sverige från tidigmodern tid fram till nutid.

Workshopen går av stapeln vid Umeå universitet, 30 september–1 oktober 2010. Den inleds med gemensam lunch torsdag kl. 12 och avslutas senast 16.30 på fredagen. Gemensam buffé avnjuts på torsdagskvällen. Mat och dryck finansieras av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria och Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Tretton papers kommer att ventileras vid workshopen. Sista anmälningsdag för deltagande utan paper är den 1 september.

Mer info om arrangemang och papers, se http://www.skeptron.uu.se/utbhist/norrland/. Frågor kan också riktas till johannes.westberg@edu.uu.se

4. SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2011
Vid tidigare historikermöten har utbildningshistorisk forskning varit väl representerad, se t.ex. http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-0504-histmote.htm. Nästa historikermöte äger rum i Göteborg, 5-7 maj 2011.

Vid denna konferens presenteras och diskuteras pågående forskning vid svenska kultur- och utbildningsinstitutioner. Huvudtema är ”Historia i Sverige – fångad i nationen?”. Förslag på sessioner och föredrag med anknytning till huvudtematiken, liksom andra ämnen, kan anmälas fram till den 1 september 2010 på konferensens hemsida. För mer information, se http://www.historikermotet.hum.gu.se/

4. PUBLICERAT
Lövheim, Daniel, “An epistemology of one’s own: curricular (re-)construction of school technology and non-technology in Sweden, 1975-1995”, i History of Education 39:4.

Widén, Pär, Bedömningsmakten: berättelser om stat, lärare och elev, 1860-1995. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2010.
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-57852

Annons
%d bloggare gillar detta: