Utskick 161019

1. SAVE THE DATE AND CfP: “DISCIPLINARY STRUGGLES IN THE HISTORY OF EDUCATION” (TAMPERE)
2. UNIVERSITETSLEKTOR I BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP (SU)
3. PUBLIKATIONER

1. SAVE THE DATE AND CfP: “DISCIPLINARY STRUGGLES IN THE HISTORY OF EDUCATION” (TAMPERE)
The 13th Summer Days of the Finnish Research Network on History and Philosophy of Education will take place in University of Tampere, 8.-9.6.2017, in collaboration with the research group Equality and Planetary Justice in Adult, Vocational and Higher Education, the research programme Freedom and Responsibility of Popular Adult Education, the research network Vocational Education and Culture and ESREA-network Active Democratic Citizenship and Adult Learning.

The Summer Days-event invites senior and junior researchers, students and practitioners to discuss and debate about different kinds of disciplinary struggles in the history of education, preferably from historical and philosophical perspectives. We invite abstracts of presentations (max 1 page) in English and Finnish by end of February 2017.

For full description of the event, see https://equjust.wordpress.com/2016/10/05/save-the-date-the-13th-summer-days-of-the-finnish-research-network-on-history-and-philosophy-of-education/

The sessions will be either in English or Finnish or bilingual. Submission of abstracts and information about the event at the website https://equjust.wordpress.com/

At this stage, please contact our conference assistant kaisa.partanen@uta.fi

On behalf of organizers Anja Heikkinen (EquJust, history and philosophy of education-network, VET and Culture network, SVV-programme), anja.heikkinen@uta.fi, Jenni Pätäri (EquJust, SVV-programme, Esrea ADC-network)

 

2. UNIVERSITETSLEKTOR I BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP (SU)
Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik

Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation. Barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan och skolan, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden är av intresse för institutionen. Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer barns lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har även språk, lek och omsorg en central roll. Förskoledidaktik behandlar också de pedagogiska och didaktiska överväganden kring barns utveckling och lärande som faller inom ramen för förskollärarprofessionen historiskt och i nutid. Stor vikt läggs vid etiska och estetiska förhållningssätt. Dokumentation, utvärdering och bedömning i relation till målen för förskolans verksamhet har en central plats inom förskoledidaktik. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar barns lärprocesser i förskolan historiskt och i nutid

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i förskoledidaktik, didaktik, pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom tvärvetenskapligt ämne såsom barndoms- eller utbildningshistoria eller inom ämnet historia samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, Anne-Li Lindgren, tfn 08-120 763 18, anne-li.lindgren@buv.su.se.

Sista ansökningsdag: 2016-11-03.

För mer info, se http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista?rmpage=job&rmjob=2117&rmlang=SE

 

3. PUBLIKATIONER
Andersson, J., & Berger, T. (2016). Elites and the Expansion of Education in 19th-century Sweden. (Lund Papers in Economic History. Education and the Labour Market; No. 2016:149). Department of Economic History, Lund University. Fulltext: http://lup.lub.lu.se/record/2ef9cf61-a470-42c7-b791-e60df23d697b

Andreasen, Karen Egedal ; Ydesen, Christian (2016) ”The International Space of the Danish Testing Community in the Post-war Years”. Smith, William C. (red.): The Global Testing Culture : Shaping education policy, perceptions, and practice. Oxford: Symposium Books, pp. 115-130. (Oxford Studies in Comparative Education).
Coninck-Smith, Ning de (2016) ”Da barnet blev klædt af – og på”. Bøgh-Jensen, Mette; Johansen, Annette (red.) I bølgen blå: Willumsen og de badende børn. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. pp. 85-103.

Bruno, Karl (2016). Exporting agrarian expertise [Elektronisk resurs] : development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950–2009. Diss. (sammanfattning) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., 2016. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3432

Coninck-Smith, Ning de (2016) ”Sansning og sammenhæng: Ti børneudstillinger i anledning af børneåret 1979”. Susanne Ussing, billedkunstner og arkitekt. København: Strandbergs forlag.

Elmersjö, Henrik Åström. ”Negotiating the nation in history: The Swedish state approval scheme for textbooks and teaching aids from 1945 to 1983.” Journal of Educational Media, Memory, and Society 8, no. 2 (2016): 16–35.

Nevers, Jeppe (red.) (2016) En verden af viden. Syddansk Universitet 1966-2016. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Bidragydere: Tønnes Bekker-Nielsen, Malene Breunig, Lars Bisgaard, Per Boje og Bernard Jeune, Julian Lamberty, Anne-Marie Mai, Tage Koed Madsen, Mogens Kragsig Jensen, Alice Borbély, Jeppe Nevers.

Annons
%d bloggare gillar detta: