Utskick 160920

1. SEMINAR OM SKOLEHISTORIEN – DIGITALT FORMIDLET
2. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
3. DISPUTATION OM SPRÅKUNDERVISNINGENS HISTORIA (UPPSALA)
4. SEMINARIUM OM LEKPLATSER I SVERIGE FÖRR OCH NU
5. PUBLIKATIONER

1. SEMINAR OM SKOLEHISTORIEN – DIGITALT FORMIDLET
Hvad skal den digitale platform med samlingen af anskuelsestavler, billedsamlingen, studiesamlingen, Trøst Hansens Sognekort mv. indeholde? Det vil projektgruppen gerne finde ud af ved at indbyde interesserede museer og øvrige institutioner til et heldagsseminar.

Program Fre 07 oktober:
10.00 Ankomst
10.15 Introduktion til projekt Skolehistorien.dk v. Professor mso Ning de Coninck-Smith, DPU
11.00 Om digital formidling på museer v. udviklingskonsulent Charlotte S. H. Jensen, Nationalmuseet
12.00 Frokost
12.45 Workshop 1: Hvad kan I bruge skolehistorien.dk til?
13.15 Workshop 2: Hvordan sikrer vi os at skolehistorien.dk bliver levedygtig og anvendelig?
13.45 Workshop 3: Hvordan gør vi skolehistorien til en del af Danmarkshistorien?
14.15 Pause
14.45 Gennemgang af resultaterne fra de tre workshops med efterfølgende fælles debat
15.45 Planen fremover/konklusion
16.15 Rundvisning på Emdrupborg, i anskuelsestavlerne og tårnet
17.00 Middag
20.00 Tak for i dag

För mer information, se http://edu.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/seminar-om-skolehistorien-digitalt-formidlet/

2. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
Program för höstterminen 2016

Utbildningshistoriska seminariet vid Stockholms universitet är ett nystartat fakultetsöverskridande seminarium som ambulerar mellan olika institutioner. I höst arrangeras två seminarier.

Torsdagen den 27 oktober 15:00-17:00, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, rum 1708

Hanna Östholm och Benny Jacobsson: Skola i skuggan – 1700-talets privatundervisning

Torsdagen den 1 december 16:00-18:00. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati Hagväg 24, rum 205

Seminarium om ungdoms- och utbildningshistoria i modern tid.
Sara Andersson: ”Flickan, läsningen och litteraturen: en nutidshistorik”.
Otso Kortekangas: ”Samernas folkskoleutbildning i Norden under tidigt 1900-tal: ett jämförande perspektiv.”

Sprid gärna info om seminarierna. För info om kommande seminarier, kontakta joakim.landahl@edu.su.se

3. DISPUTATION OM SPRÅKUNDERVISNINGENS HISTORIA (UPPSALA)
Peter Bernhardsson disputerar fredag den 7 oktober kl 14:15 med avhandlingen I privat och offentligt. Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800-1880. Plats: Museum Gustavianum Auditorium minus, Uppsala.

Huvudhandledare: Esbjörn Larsson, Uppsala universitet
Biträdande handledare: Donald Broady och Anne Berg, Uppsala universitet
Opponent: Professor Eva Helen Ulvros, Lunds universitet.

Betygsnämndsledamöter: Ylva Bergström, Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet; Daniel Lindmark, institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå universitet; Erik Lindberg, Historiska institutionen, Uppsala universitet.

För mer info, se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-301369

4. SEMINARIUM OM LEKPLATSER I SVERIGE FÖRR OCH NU
Välkommen till ett seminarium där diskussionen om lekplatser står i fokus. Svenska lekplatser har utformats och utvecklats sedan slutet av 1800-talet. Hur ser platser för barns utelek ut idag? Vilka idéer och föreställningar formar dem? Vad är de för slags platser? Vilken utformning ska de ha och vilka möjligheter till utveckling finns det inför framtiden?

Forskare från SLU, Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet presenterar sina rön och tankar. Utrymme ges för frågor, diskussion och inlägg under ledning av moderator Anna Lenninger. Syftet med seminariet är att bidra till en förnyad diskussion om lekplatser och skapa dialog mellan forskare och praktiker

Sista anmälningsdag: 5 oktober 2016

För mer information, se http://movium2.slu.se/produkter-amp-tjanster/utbildning?article=plats-lek-svenska-lekplatser-forr-och-nu

5. PUBLIKATIONER
Axell, Cecilia & Hallström, Jonas, ”Technology and the shaping of a Swedish national identity in the educational work of Selma Lagerlöf, 1900-1907”. History of Education & Children’s Literature, X, 1 (2015), pp. 299-316

Bernhardsson Peter. I privat och offentligt: Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880. Diss. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; 2016. Studier i utbildnings- och kultursociologi, 9.

Börjesson, Mattias (2016). Från likvärdighet till marknad [Elektronisk resurs] : En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2016. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-50648

Dahlén, Rune W., Hållmarker, Ulf & Molin, Lennart (2016). Missionsskolan Lidingö. Karlstad: Votum.

Ekholm, Mats (2016). Skolledarutbildningen under fyrtio år. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Hallström, Jonas, Hultén, Magnus and Lövheim, Daniel, The study of technology as a field of knowledge in general education: historical insights and methodological considerations from a Swedish case study, 1842, 2010, 2014, International journal of technology and design education, (24), 2, 121-139.

Lorentz, Hans (2016). Svensk folkbildning: en introduktion: hur det var förr och vad den kan betyda idag. 2. rev. uppl. Helsingborg: Interfuturum

Wistrand, Birgitta (2016). Martina Bergman Österberg: svenskan som satte linggymnastiken på världskartan. Stockholm: Ekerlid

Annons
%d bloggare gillar detta: