Utskick 170110

1. UDDANNELSESHISTORIE 50 ÅR. ÅRBOG FOR UDDANNELSESHISTORIE 2016
2. CfP: SPECIAL ISSUE ON GENDER AND EDUCATION
3. PROFESSUR I HISTORIA (ÖREBRO)
4. POSTDOKTOR I NORSK OG NORDISK UTDANNINGSHISTORIE (OSLO)
5. PUBLIKATIONER

1. UDDANNELSESHISTORIE 50 ÅR. ÅRBOG FOR UDDANNELSESHISTORIE 2016
Indhold:
•Institutter, selskaber, museer og foreninger – den institutionelle skolehistorie 1965-2016 / Af Christian Larsen
•Et halvt århundrede med ”Årets gang” /Af Signe Holm-Larsen
•Langt fra bare nasjonal skole – noen nye utdanningshistoriske arbeider med tema fra nordisk område / Af Harald Jarning
•Transnationale dimensioner i dansk uddannelseshistorie – en historiografisk analyse / Af Karen E. Andreasen & Christian Ydesen
•Om utbildningshistoriens nytta och skada – svensk utbildningshistorisk historiografi i nietzscheansk belysning / Af Esbjörn Larsson
•Historieskrivningen om de erhvervsfaglige uddannelser / Af Ida Juul
•Temaer i børnehavepædagoguddannelsens historie / Af Christian Sandbjerg Hansen
•Gymnasieskolens udforskning gennem 50 år – en uddannelseshistorikers tilbageblik / Af Harry Haue

•Skolevæsenet som preussisk nationalstatsprojekt – ny vinkel på det sønderjyske skolevæsen 1867-1920 / Af Kim Furdal
•Socialpædagogisk TINA-logik – tysk uddannelsespolitik siden 1970’erne / Af Jacob Kornbeck
•Nogle Slagelse-testimonier / Af Børge Riis Larsen
•Flygtningebørn, gymnasieforlig og kornfed fremdrift – uddannelserne i folketingsåret 2015-2016 / Af Signe Holm-Larsen. Bilag
•Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2015 / Ved Christian Larsen
•Anmeldelser

För mer information, se http://www.uddannelseshistorie.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=10

 

2. CfP:SPECIAL ISSUE ON GENDER AND EDUCATION
Global education patterns are changing. Within formal education systems, from the primary to the tertiary levels, opportunities are expanding, literacy levels are improving and enrolment is rising. But are these changes advancing the goal of gender parity and equality in education across regions and countries?

In this special issue, we intend to invite front-line researchers and authors to submit original research and review articles on exploring Gender and Education. Potential topics include, but are not limited to:

Girls’ education and gender equality
Gender and educational attainment
Gender gap in education
Feminist debate
Masculinized culture
Gender and culture
Female vocational training
Gender imbalance in education and employment
Educational policy and politics

Authors should read over the journal’s For Authors carefully before submission. Prospective authors should submit an electronic copy of their complete manuscript through the journal’s Paper Submission System.

Please kindly specify the “Special Issue” under your manuscript title. The research field “Special Issue – Gender and Education” should be selected during your submission.

Submission Deadline: April 10th, 2017
Publication Date: June 2017

For further questions or inquiries, please contact Editorial Assistant at jss@scirp.org.

För mer information, se även http://www.scirp.org/journal/jss/ (notera att tidskriften tillämpar s.k. publication fees)

 

3. PROFESSUR I HISTORIA (ÖREBRO)
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) vid Örebro universitet söker för tillsvidareanställning en professor i historia.

Utbildning inom historia omfattar alla tre nivåer, från grundnivå till forskarnivå. Verksamheten präglas av en hög ambitionsnivå och fokuserar kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. Ämnets undervisning är framför allt inriktad mot lärarutbildningen och historia är ett av ämnena inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan. Ämnet spelar också en viktig roll inom grundlärarutbildningen. Historia ingår i en humanistisk enhet tillsammans med engelska, litteraturvetenskap, retorik och svenska språket. Inom enheten bedrivs samarbete inom både undervisning och forskning, bland annat utvecklar enheten för närvarande gemensamt ett nytt humanistiskt utbildningsutbud. Dessutom bedrivs utbildningssamarbeten inom ramen för lärarutbildningen med ämnen utanför enheten, samt inom forskarutbildningen med forskarskolan i didaktik.

Den forskning som bedrivs inom ämnet är inriktad mot såväl äldre historia som modern historia. Några viktiga forskningsområden rör sexualitet och genus, migration och välfärdsstat. I den tvärvetenskapliga forskargruppen Berättande, liv, mening samarbetar ämnet med framför allt litteraturvetare om berättelse- och berättandeforskning, vilken förenar flera av ämnets forskare. Ämnet deltar även i ett pågående arbete med att i anslutning till lärarutbildningen bygga upp ämnesdidaktisk forskning vid universitetet.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av proprefekt Jenny Bonnevier, jenny.bonnevier@oru.se, 019-30 30 80, eller professor Björn Horgby, bjorn.horgby@oru.se, 019-30 21 63.

Sista ansökningsdag är 2017-01-31.

För mer information, se https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=2807&rmlang=SE

 

4. POSTDOKTOR I NORSK OG NORDISK UTDANNINGSHISTORIE (OSLO)
Ved Institutt for pedagogikk er det ledig stilling som postdoktor i norsk/nordisk utdanningshistorie. Stillingen er knyttet til forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk.
Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger med utdanningshistorisk profil.

Vi søker motiverte kandidater med stor interesse og aktuelle kvalifikasjoner for historisk forskning innen utdanningsvitenskapelige fagområder. Den som tilsettes forventes å delta aktivt i arbeid med historiske tema ved Institutt for pedagogikk og i forskergruppa HumStud
Tilsettingen gjelder for en periode på tre år, med 10 % pliktarbeid. For retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO, se følgende nettside

Prosjektområde
Vi ønsker kandidater som kan bidra i forskning som har tematisk tyngdepunkt innenfor dagens grunnopplæringsområde og dets forløpere.
Komparative utdanningshistoriske prosjekt og prosjekt som på ulike måter bidrar til å utfordre den utdanningshistoriske forskningstradisjonen er velkomne. Aktuelle områder kan være utviklingen innenfor bestemte skolefag, utviklingen av undervisnings-, eller vurderingsformer, eller andre tema som følger et elev- eller lærerperspektiv.

Kvalifikasjonskrav
For tilsetting kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) med utdanningshistorisk relevans. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
Tidligere forskning bør omfatte PhD eller tilsvarende med utdanningshistorisk relevant emne.
Stillingen er åpen for søkere med bakgrunn i så vel historiske fag som pedagogikk/fagdidaktikk.

Søknadsfrist: 29. januar 2017

För mer information, se http://uio.easycruit.com/vacancy/1753835/65785?iso=no

 

5. PUBLIKATIONER
Aigul Kulnazarova & Christian Ydesen (ed.), UNESCO Without Borders: Educational campaigns for international understanding. London: Routledge.

Karlsohn, Thomas, red. (2016). Universitetets idé. Sexton nyckeltexter. Urval, översättning och introduktion: Thomas Karlsohn. Göteborg: Daidalos.

Karlsohn, Thomas (2016). ”The Academic Seminar as Emotional Community”. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. Nr. 2016:2.

Karlsohn, Thomas (2016). ”On emotions, Knowledge and Institutions. An Explorative Essay”. Confero. Essays on Education, Philosophy and Politics. Vol. 4(1).

Koskela, Anne & Vehkalahti, Kaisa (2016): Child in a form: the definition of normality and production of expertise in teacher statement forms – the case of northern Finland, 1951–1990, Paedagogica Historica, http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1267780

Lövheim, Daniel (2016). Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle : rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid. Nordic Academic Press. http://www.nordicacademicpress.com/bok/naturvetarna-ingenjorerna-och-valfrihetens-samhalle/

Moe, Terry & Wiborg, Susanne (2016), The Comparative Politics of Education: Teachers Unions and Education Systems around the World. Cambridge University Press.

Annons
%d bloggare gillar detta: