Utskick 170209

1. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
2. FORSKARUTBILDNINGSKURS: BARN, BARNDOMAR OCH KULTUR (LiU)
3. VÄGVAL NR 4 / 2016 – MATIGT VINTERNUMMER
4. PUBLIKATIONER

1. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
Program för vårterminen 2017

Utbildningshistoriska seminariet vid Stockholms universitet är ett fakultetsöverskridande seminarium som ambulerar mellan olika institutioner. Våren 2017 arrangeras tre seminarier.

2 februari, 16:00-18:00, Historiska institutionen D9, rum D900, kl 16-18.
Lisa Svanfeldt-Winter och Kirsti Niskanen, Stockholms universitet:
Presentation av forskningsprojektet SPICE (Scientific Personae in Cultural Encounters in Twentieth Century Europe). Se vidare, http://spice-project.wix.com/spice

23 mars, 16:00-18:00, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, rum 1708
Tomas Wedin, Göteborgs universitet:
Den förändrade synen på läraruppdraget i Sverige under efterkrigstiden.

16 maj, 16:00-18:00, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, rum 1708
Kajsa Ohrlander, Stockholms universitet:
Befrielsen ur ”barndomens kvinnoland”! Diskurser om förskolan som spjutspets mot ett öppnare, gränsöverskridande samhälle, åren runt 1970.

Sprid gärna info om seminarierna! För att komma med på sändlista om kommande seminarier, kontakta joakim.landahl@edu.su.se

 

2. FORSKARUTBILDNINGSKURS: BARN, BARNDOMAR OCH KULTUR
Kursansvarig: Anna Sparrman
Kursen ges vecka 10-14 2017, Anmäl intresse till Eva Danielsson, eva.danielsson@liu.se

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Redogöra för och kritiskt diskutera teoribildning kring och definitioner av barnkultur
Redogöra för olika förhållningssätt till barnkultur i kulturpolitiska sammanhang
Kritiskt diskutera barndomsideal i barnkulturella sammanhang
Analysera barnkulturens materialitet (visuell, medial, materiell)
Formulera relevanta problemställningar kring barnkultur
Problematisera barnkulturen ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med fokus på genus, etnicitet, sexualitet, barn och barndom

För mer information, se
http://www.tema.liu.se/tema-b/forskarutbilding/barn-barndomar-och-kultur?l=sv

 

3. VÄGVAL NR 4 / 2016 – MATIGT VINTERNUMMER

Elisabet Rudhe
Inledning

Agneta Järnankar
Huslig ekonomi som nytt skolämne

Britt-Marie Styrke
Skolan – ett rum för rörelse? Idéer om kroppens bildning med fokus på dans

Mats Ekholm
Utbildning av skolledare i Sverige

Per Höjeberg
Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945

Hela numret finns på: http://undervisningshistoria.se/vagval-nr-4-2016-matigt-vinternummer/

 

4. PUBLIKATIONER
Dahlberg, Julia, ”Den sanna bildningen. Nationellt och universellt som strategi inom den finska kunskapseliten, ca 1820-1850”, Historisk tidskrift för Finland, 2016:4

Erikson, Josefina. “A School for All or a School for the Labour Market? Analyzing the Goal Formulation of the 1991 Swedish Upper Secondary Education Reform,” Scandinavian Journal of Educational Research 61(2)(April 2017): 139-154.

Kortekangas, Otso, ”Useful citizens, useful citizenship: cultural contexts of Sámi education in early twentieth-century Norway, Sweden, and Finland.” Pedagogica Historica, Special Issue 53:1&2. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00309230.2016.1276200

Norlin, Björn. ”Kyrkan, missionen och skolan”. I Samerna och svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, red. Daniel Lindmark & Olle Sundström, 37–50. Möklinta: Gidlunds förlag, 2017.

Annons
%d bloggare gillar detta: