Utskick 180319

1. TWO PhD-POSITIONS IN HISTORY OF EDUCATION (UMEÅ)
2. CfP FOR SPECIAL ISSUE THE SEVENTH NORDIC CONFERENCE ON THE HISTORY OF EDUCATION
3. CfP SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019
4. PUBLIKATIONER

1. TWO PhD-POSITIONS IN HISTORY OF EDUCATION (UMEÅ)
There are two doctoral positions open in “History and Education” at Umeå University, both are open for applicants within both educational history and history education.

Deadline for application is April 3, 2018. Please, forward this to potential applicants.

In Swedish:
https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/tva-doktorander-i-historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning_194680/

In English:
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-positions/two-doctoral-positions-in-history-and-education_194680/

2. CfP FOR SPECIAL ISSUE THE SEVENTH NORDIC CONFERENCE ON THE HISTORY OF EDUCATION
Presenters at The Seventh Nordic Conference on the History of Education are invited to submit their papers to be considered for publication in a special issue of the Nordic Journal of Educational History, which will be published in 2019 (autumn). The deadline for submissions is October 30, 2018.

The Nordic Journal of Educational History (NJEdH) is an interdisciplinary journal dedicated to scholarly excellence in the field of educational history. The journal takes special responsibility for the communication and dissemination of educational history research of particular relevance to the Nordic region, but welcomes contributions exploring the history of education in all parts of the world. The theme for The Seventh Nordic Conference on the History of Education is education and society in change. How has education and upbringing dealt with societal challenges and needs throughout the ages? How can educational history contribute in meeting today’s societal challenges – such as increasing inequality, migration, climate change and technology? In what way can we best investigate these challenges historically?

The theme of the conference is wide and invites to multiple reflections and analysis. Educational history is today an interdisciplinary research field that includes researchers from various academic disciplines and has a broad thematic scope – from childhood history and youth history, through school, university and church history, to pedagogical history and ideology. We hope that the special issue will highlight issues related to the theme of the conference with multiple historical perspectives and methods.

The journal applies a double-blind peer review procedure and is accessible to all interested readers. No fees are charged for publication or subscription. Submissions should be between 35,000 and 65,000 characters (including footnotes and spaces). Both English and Scandinavian languages are accepted. No fees are charged for publication or subscription). The submission should be marked “Special issue: Conference on the history of education 2018”

For more info, see http://www.org.umu.se/digitalAssets/208/208582_call-for-papers-conference-2018.pdf

3. CfP SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019
Huvudtema för 2019 år Svenska historikermöte är Rättigheter. Med detta vill vi rikta fokus på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter.
Arrangörer för Svenska historikermötet 2019 är Linnéuniversitetet och Svenska Historiska Föreningen.

Call for Papers
Förslag på sessioner, papers och posterpresentationer som behandlar huvudtemat är särskilt välkomna, men naturligtvis välkomnar vi ämnen utanför det. Ett viktigt syfte med mötet är att spegla bredden i svensk historisk forskning.

Förslag på sessioner m m kommer att kunna lämnas in via denna sida – en länk för detta kommer snart att finnas här! Sista inlämningsdatum för förslag: 1 oktober 2018.

För de som vill medverka med egen session vill vi framhålla det önskvärda i att även bjuda in personer som inte hör till den egna institutionen/ avdelningen. Tiden för varje session är en och en halv timma, varför det inte bör vara fler än fyra papers/presentatörer under varje session. Respektive sessionsledare kommer att ges i uppdrag att samordna innehåll och presentationer i dessa.

Viktiga datum (preliminära):
sista inlämningsdag för förslag till sessioner: 1 oktober 2018
besked om sessioner kommer att kunna ges i slutet av oktober 2018
anmälan för att delta öppnar i januari 2019 och stänger i slutet av april
programmet beräknas vara tillgängligt strax efter årsskiftet 2018/19

För eventuella frågor och mer information använd följande epostadress: svenskahistoriemotet19@lnu.se För mer info se också: https://lnu.se/forskning/konferenser/svenska-historikermotet-2019/

4. PUBLIKATIONER
Roos, Merethe. ”Tidlige skoleforbindelser: Svensk-norsk ideutveksling på skolens område rundt midten av det 19. århundre og dannelsen av tekstkulturer over kjølen” in Nordic Journal of Educational History. 2018;5(1): 3-25.

Karlsson, Tobias; Fay Lundh Nilsson; Anders Nilsson. “Vocational Education and Industrial Relations: Sweden 1910–1975” in Nordic Journal of Educational History. 2018;5(1): 27-50.

Westberg, Johannes, “A Conflicted Political Will to Levy Local Taxes: Inequality and Local School Politics in Sweden, 1840-1900”, Nordic Journal of Studies in Educational Policy (Published online: 12 March 2018). https://doi.org/10.1080/20020317.2018.1442981

Annons
%d bloggare gillar detta: