Utskick 180329

1. ANSTÄLLNING SOM DOKTORAND, TEMA BARN (LiU)
2. CfP: SHCY 2019 CONFERENCE: ENCOUNTERS AND EXCHANGES
3. PUBLIKATIONER

1. ANSTÄLLNING SOM DOKTORAND, TEMA BARN (LiU)
Anställning som doktorand i tema Barn, LiU. Doktorandanställningen utlyses inom ramen för forskningsprojektet ”Flykt från skammen eller semester från familjen? Marknaden för privata spädbarnshem och barnpensionat 1915-1975” (finansierat av Vetenskapsrådet). Projektets syfte är att undersöka institutionella förutsättningar för vinstdriven barnavård under perioden 1915-1975 och på så sätt problematisera bilden av att vinstintressen och enskilda utförare inom den svenska välfärdssektorn är något nytt. Projektet består av historisk forskning som kombinerar barnperspektiv med ekonomisk institutionell teori och teorier om konsumtion, genus och muntlig historia. Anställningen ingår i en tvärvetenskaplig forskargrupp där doktorandprojektet genom intervjuer och granskning av minnesmaterial ska undersöka relationerna mellan barn, föräldrar och personal på privata spädbarnshem och barnpensionat.

Sista ansökningsdag är 17 april och annonsen finns här: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=7906&rmlang=SE

2. CfP: SHCY 2019 CONFERENCE: ENCOUNTERS AND EXCHANGES

SHCY 2019 Conference CFP: 26-28 June, Australian Catholic University, Sydney

Conference Theme: “Encounters and Exchanges”
Proposal Submission Deadline: Wednesday, 30 May, 2018

The Society for the History of Children and Youth invites proposals for panels, roundtables, workshops or papers that explore histories of children and youth from any place and in any era. We particularly encourage proposals for complete sessions, rather than individual papers, and we are interested in proposals which explore a theme or idea across diverse chronological or geographical settings. We also strongly encourage panels, workshops and roundtables which propose innovative presentation styles, particularly those which show that they will promote discussion and interactive exchanges of ideas.
We encourage all proposals to consider how their work might build on the 2019 conference theme: “Encounters and Exchanges.” The theme invites reflection on the many ways in which relational interactions shape the experience and understandings of childhood and youth. Given the conference’s location, proposals might consider the significance of geography, nation, culture or place, but they could also conceptualise the theme more broadly. How do we understand personal relationships with parents, siblings and friends? How do states, schools and religious institutions interact with children and young people? How do larger forces like colonialism and empire shape the opportunities for encounters and exchanges between children across time and place? How do we encounter our own memories of childhood? How do particular theoretical frameworks or interdisciplinary studies invite deeper exploration of the conference theme?

For more information, see https://networks.h-net.org/node/18732/discussions/1575735/cfp-shcy-2019-sydney-australia

3. PUBLIKATIONER
Lundberg, Björn (2018). Naturliga medborgare. Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960. Arkiv förlag/A-Z förlag.

Modéer, Kjell Å. (2017). Det förpliktande minnet: Juridiska fakulteten i Lund 1666-2016. Stockholm: Santérus

Quarfood, Christine (2017). Montessoris pedagogiska imperium: kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse. Göteborg: Daidalos

Tønnesson, Johan L. & Roos, Merethe (red.) (2017). Sann opplysning?: naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Topelius, Zacharias, Nylund, Magnus, Andersson, Håkan, Knif, Henrik & Forssell, Pia (2017). Naturens Bok och Boken om Vårt Land. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland

Annons
%d bloggare gillar detta: