Utskick 210817

1. FØRSTEAMANUENSIS I PEDAGOGIKK, UDDANNINGSHISTORIE (NTNU, TRONDHEIM)
2. DEADLINE OCTOBER 1: 8TH NORDIC EDUCATION HISTORY CONFERENCE
3. PUBLIKATIONER

1. FØRSTEAMANUENSIS I PEDAGOGIKK, UDDANNINGSHISTORIE (NTNU, TRONDHEIM)
Den utlyste stillingen i pedagogikk er rettet mot det utdanningshistoriske og utdanningspolitiske feltet, og kan tematisk strekke seg fra grunnskole til høyere utdanning. Nedslagsfeltet er reformer og reformarbeid i Norge og Norden, gjerne sett i et internasjonalt perspektiv. Dette innbefatter også vitenskapsteoretisk og metodisk kompetanse, der kompetanse i analyse av tekster står sentralt. Erfaring med komparative analyser vil være en fordel. Stillingsinnehaver forventes å bidra med forskning og undervisning på dette området.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med instituttleder Hans Petter Ulleberg, epost: hans.petter.ulleberg@ntnu.no, professor Nina Volckmar, epost: nina.volckmar@ntnu.no ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Astrid Irene Øie, epost: astrid.oie@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-624.

Søknadsfrist: 01.09.2021

Mer information: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/208936/foersteamanuensis-i-pedagogikk

2. DEADLINE OCTOBER 1: 8TH NORDIC EDUCATION HISTORY CONFERENCE
25-27 May 2022 in Aalborg (Denmark)

Centre for Education Policy Research and Centre for History (The research groups for Knowledge, Sustainability and Heritage (KSH)) and Conflict, Coercion and Authority in History (CCA) invites you to the 8th Nordic Education History Conference hosted by Aalborg University, Denmark.

The theme of this conference ”Global and Local Histories of Education and the States” zooms in on the role of education in this transitional history of state and power relations from both local, national and transnational perspectives.

Raising historical awareness of these developments and trajectories seems key today in a world where education is often promoted using standards, comparisons and ubiquitous technologies. Historical research in this respect offers the prospect of rewinding our understandings of education and point out all the lost possibilities and alternatives as well as providing sensitivities for understanding resilience, counter-movements and the shifting role of the local and national in a globalized world.

The conference invites papers, panels and posters on the following sub-themes and keywords:

Interactions between the transnational, national and local
Public versus private agents in education
The role of education, the social question and welfare state models
Rethinking the role of the nation state in relation to education and knowledge
Knowledge, education and state formation
Institutional and organizational history of education
Book and literacy history
Histories of numbers and science
Disease, state of exception and histories of education
The role of universities in the history of education and states.

Abstract deadline is October 1, 2021

For more info, see https://www.en.culture.aau.dk/research/conferences/nehc-22/

3. PUBLIKATIONER
Daron Acemoglu, Tuomas Pekkarinen, Kjell G. Salvanes, and Matti Sarvimäki, The Making of Social Democracy: The Economic and Electoral Consequences of Norway’s 1936 Folk School Reform. NBER Working Paper No. 29095 July 2021 JEL No. I28,J26,P16. https://www.nber.org/papers/w29095

Roos, Merethe (2021): Scottish education through Norwegian eyes: Hartvig Nissen’s report from his study trip to Scotland in 1853, History of Education, DOI: 10.1080/0046760X.2021.1918270

Sivesind, Kirsten, Historical Trajectories of the Contract-School Model in Norway, in Zhao, Weili, Tröhler, Daniel (Eds.), Euro-Asian Encounters on 21st-Century Competency-Based Curriculum Reforms: Cultural Views on Globalization and Localization (Springer, 2021).

Svonni, Charlotta (2021): The Swedish Sámi boarding school reforms in the era of educational democratisation, 1956 to 1969, Paedagogica Historica, DOI: 10.1080/00309230.2021.1942935

Ydesen, Christian, Globalization and Localization in the Shaping of the Danish Public Education System: Recontextualization Processes in Four Historical Educational Reforms, in Zhao, Weili, Tröhler, Daniel (Eds.), Euro-Asian Encounters on 21st-Century Competency-Based Curriculum Reforms: Cultural Views on Globalization and Localization (Springer, 2021).

Annons
%d bloggare gillar detta: