Utskick 210917

1. DOKTORANDPLATS/ER I HISTORIA OCH HISTORIEDIDAKTIK (MALMÖ)
2. DEADLINE OCTOBER 1: 8TH NORDIC EDUCATION HISTORY CONFERENCE
3. VACANCY: FØRSTEAMANUENSIS I PEDAGOGIKK/ UTDANNINGSHISTORIE, TRONDHEIM
4. PUBLIKATIONER

1. DOKTORANDPLATS/ER I HISTORIA OCH HISTORIEDIDAKTIK (MALMÖ)
Anställningen är placerad vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Inom institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: historia och lärande, religionsvetenskap och lärande samt samhällskunskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6.

Utlysningen gäller en eller flera doktorandanställningar inom den mångdisciplinära nationella forskarskolan Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram) – Forskarskola inriktad på karriärlärande, karriärvägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete. Forskarskolan antar sammanlagt nio doktorander vid Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö universitet (för utlysningar vid de andra universiteten se forskarskolans hemsida)

Forskarskolan fokuserar på tre teman av grundläggande betydelse för att möta utmaningar i policy, skola och arbetsliv:

*Individens vägar och val i tider av stora samhälls- och arbetslivsomvandlingar
*Institutionellt stöd för individens karriärlärande och karriärutveckling.
*Nationella och lokala policies och åtgärder för att förebygga och hantera problem i samband med övergångar i skola och arbetsliv

Sökande till tjänsterna vid Malmö universitet bör ha en tydlig inriktning mot förändring och förändringsprocesser och vi välkomnar doktorandprojekt som har en inriktning mot arbetslivets eller utbildningssystemets förändring eller som undersöker övergångar mellan skola–arbetsliv eller arbete–arbete, över tid.

Kontaktperson för institutionen Samhälle, kultur och identitet: Professor, Prefekt Mats Greiff, mats.greiff@mau.se, 040-6658026

Kontaktperson för ämnet Historia med Historiedidaktik: Professor, ämnesföreträdare Johan Lundin. Biträdande professor, studierektor, Stefan Nyzell, stefan.nyzell@mau.se, 040-665 86 05

Kontaktperson för forskarskolan FinnFram: Docent Peter Gladoić Håkansson peter.hakansson@mau.se , 040-665 82 27

För mer info, se https://web103.reachmee.com/ext/I005/1015/job?site=6&lang=SE&validator=df9f5539db53eab37b3e3087d2a2669b&job_id=2014

Deadline för ansökan: 2021-10-18.

2. DEADLINE OCTOBER 1: 8TH NORDIC EDUCATION HISTORY CONFERENCE
25-27 May 2022 in Aalborg (Denmark)

Centre for Education Policy Research and Centre for History (The research groups for Knowledge, Sustainability and Heritage (KSH)) and Conflict, Coercion and Authority in History (CCA) invites you to the 8th Nordic Education History Conference hosted by Aalborg University, Denmark.

The theme of this conference ”Global and Local Histories of Education and the States” zooms in on the role of education in this transitional history of state and power relations from both local, national and transnational perspectives.

Raising historical awareness of these developments and trajectories seems key today in a world where education is often promoted using standards, comparisons and ubiquitous technologies. Historical research in this respect offers the prospect of rewinding our understandings of education and point out all the lost possibilities and alternatives as well as providing sensitivities for understanding resilience, counter-movements and the shifting role of the local and national in a globalized world.

The conference invites papers, panels and posters on the following sub-themes and keywords:

Interactions between the transnational, national and local
Public versus private agents in education
The role of education, the social question and welfare state models
Rethinking the role of the nation state in relation to education and knowledge
Knowledge, education and state formation
Institutional and organizational history of education
Book and literacy history
Histories of numbers and science
Disease, state of exception and histories of education
The role of universities in the history of education and states.

Abstract deadline is October 1, 2021

For more info, see https://www.en.culture.aau.dk/research/conferences/nehc-22/

3. VACANCY: FØRSTEAMANUENSIS I PEDAGOGIKK/ UTDANNINGSHISTORIE, TRONDHEIM
Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) har vi ledig en fast stilling som førsteamanuensis for å styrke fagområdet pedagogikk ved vekt på utdanningshistorie og utdanningspolitikk.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om barndom, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, spesialpedagogikk. tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk. Instituttets vitenskapelige stab består for tiden av 26 professorer, 21 førsteamanuenser, 12 universitetslektorer, 3 forskerstillinger, 4 postdoktorer og 20 stipendiater. Den som ansettes rapporterer til instituttleder.

Den utlyste stillingen i pedagogikk er rettet mot det utdanningshistoriske og utdanningspolitiske feltet, og kan tematisk strekke seg fra grunnskole til høyere utdanning. Nedslagsfeltet er reformer og reformarbeid i Norge og Norden, gjerne sett i et internasjonalt perspektiv. Dette innbefatter også vitenskapsteoretisk og metodisk kompetanse, der kompetanse i analyse av tekster står sentralt. Erfaring med komparative analyser vil være en fordel. Stillingsinnehaver forventes å bidra med forskning og undervisning på dette området.

Mer information, se https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/208936/foersteamanuensis-i-pedagogikk

3. PUBLIKATIONER
Burman, A., Landahl, J., & Lövheim, D. (Eds.). (2021). Moderna pedagogiska utopier (1st ed.). Tillgänglig på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-46277

de Coninck-Smith, Ning & Charlotte Appel (2021): 500 years of Danish
school history: methodologies, agencies, and connecting narratives, Paedagogica Historica, DOI: 10.1080/00309230.2021.1965174

Tillema, L. (2021). Övningar i frihet: Pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige (PhD dissertation, Makadam Förlag). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-450411

Rosnes, Ellen Vea. ”A Time of Destiny for Norwegian Mission Schools in Zululand and Natal Under the Policy of Bantu Education (1948-1955).” History of Education (Tavistock) 49, no. 1 (2020): 104-125.

Westberg, Johannes (2021), ”Teorier och metoder för utbildningshistorisk forskning”, i Thomas Nygren (red.), Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap. Natur och Kultur, 2021, 81-106.

Annons
%d bloggare gillar detta: