Utskick 211221

1. ”DEN SISTA LÄRARHÖGSKOLAN”, VÄGVAL NR 3-4 / 2021
2. SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEKS DIGITALISERINGSPROJEKT – DANSK SKOLEHISTORIE.
3. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
4. PUBLIKATIONER

1. ”DEN SISTA LÄRARHÖGSKOLAN”, VÄGVAL NR 3-4 / 2021
Inledning
Magnus Hultén

Lärarhögskolan från vaggan till graven
Erland Ringborg

Från lärarkandidat till prorektor
Astrid Pettersson

Lärarhögskolans uppgång och fall – några intryck
Sven Hartman

Lärarhögskolan i Stockholm – lärarnas eget Hogwarts
Lisa Carlsson

Gemensamt campus för lärarutbildningarna
Hans Persson

Estetiska inslag i lärarutbildningen från självklarhet till ovisshet
Eva Österlind

Drama på lärarhögskolan
Kent Hägglund

Lärarhogskolan som försvann
Ingrid Carlgren

Online, se: https://undervisningshistoria.se/vagval-nr-3-4-2021-tema-den-sista-lararhogskolan/

2. SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEKS DIGITALISERINGSPROJEKT – DANSK SKOLEHISTORIE.
Slægtsforskernes Bibliotek gennemfører et digitaliseringsprojekt – Dansk Skolehistorie. Projektet digitaliserer omkring 40.000 hæfter med årbøger, indberetninger, eksamensinvitationer, skoleblade m.v. fra de danske gymnasiale uddannelser – fra de ældste latin- og katedralskoler til nutidens gymnasier. Der er også beretninger fra realskoler, højskoler, efterskoler, forberedelseskurser, husholdningsskoler, seminarier og meget mere.

Beretningerne kan blandt andet indeholde fortegnelser over lærere, undervisningsplaner, elevfortegnelser, dimitterede og eksamensresultater. Samlingen stammer oprindelig fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), inden det kom til det nu nedlagte Dansk Skolemuseum, og den levede en årrække en skjult tilværelse i over 100 flyttekasser hos Sønderjysk Skolemuseum. I 2020 blev flyttekasserne af Sønderjysk Skolemuseum overdraget til Slægtsforskernes Bibliotek med henblik på digitalisering.

De første ca. 2.000 titler er allerede online – og digitaliseringen af alle 40.000 hæfter forventes afsluttet i 2023.

Samlingen tilgås på: slaegtsbibliotek.dk/skolehistorie eller skolehistorie.dk På hjemmesiden kan man søge i samlingen af hæfter, lige som man kan slå op, hvad der pt. Er online for hver skole.

Slægtsforskernes Bibliotek drives af Danske Slægtsforskere, der er en landsdækkende, almennyttig forening med ca. 8000 medlemmer.

Nærmere oplysninger hos Per Hundevad Andersen, leder af Slægtsforskernes Bibliotek:
pan@slaegt.dk.

3. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY
Nytt nummer av Nordic Journal of Educational History har publicerats (vol. 8, no. 1, 2021), se https://journals.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/19 Vid sidan av nio recensioner, så ingår följande artiklar i detta nummer:

Articles
Karolina Widerström och skolans dissektionsundervisning 1900–1920
David Thorsén

Computing the Nordic Way: The Swedish Labour Movement, Computers and Educational Imaginaries from the Post-War Period to the Turn of the Millennium
Lina Rahm

Klass i begåvningsreservens tidevarv: Taxonomiska konflikter inom och genom svensk utbildningsforskning, ca 1945–1960
Carl-Filip Smedberg

4. PUBLIKATIONER
Axelsson, Thom. ”Bemanningsföretagens intåg i skolan. skola, marknadisering och hyrlärare.” Utbildning och demokrati 30, no. 2 (2021): 85-109.

Bexell, Oloph (2021). Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet 1916–2000 [Elektronisk resurs] Historiska studier. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-426250

Eckhardt Larsen, Jesper, Fredrik W. Thue, and Barbara Schulte. Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and Historical Perspectives. Abingdon, Oxon;New York, NY;: Routledge, 2022;2021;. doi:10.4324/9781003082514

Hammar, Isak & Östh Gustafsson, Hampus, Unity lost. Negotiating the ancient roots of Pedagogy in Sweden, 1865–1971, History of Education Review, https://doi.org/10.1108/HER-04-2021-0007

Samuelsson, Johan (2021). Läroverken och progressivismen: Perspektiv på historieundervisningens praktik och policy 1920-1950. Nordic Academic Press

Sjöberg, Johanna ””När mor och far ska ha ledigt” – De kommersiella barnpensionatens annonser under åren 1915–1972”, Barn, https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/article/view/3833

Westberg, Johannes, “What is a “Nelleke Bakker”? – a view from the North”, in Hilda Amsing and Sanne Parlevliet (ed.), Liber Amicorum – Lessen van Nelleke (Groningen, 2021).

Westberg, Johannes, ”What We Can Learn from Studying the Past: The Wonderful Usefulness of History in Educational Research, Encounters in Theory and History of Education Vol. 22, 2021, 227-248. https://doi.org/10.24908/encounters.v22i0.14999

Annons
%d bloggare gillar detta: