Utskick 170515

1. CfP: TEMANUMMER EDUCARE 2. UTLYSNING: TENURE TRACK POSITION, HISTORY OF EDUCATION, VIENNA 3. UTLYSNING: STIPENDIAT I UTDANNINGSHISTORIE/UTDANNINGSPOLITIKK (TRONDHEIM) 4. UTLYSNING: UNIVERSITETSLEKTOR I TEMA BARN (LIU, NORRKÖPING) 5. PUBLIKATIONER 1. CfP: TEMANUMMER EDUCARE Tema: Vad händer inom utbildningshistoria? Utbildning brukar ses som lösningen på en rad olika problem i samhället, allt från sociala orättvisor till … Mer Utskick 170515

Utskick 170427

1. VÄGVAL NR 1 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DOKTORANDANSTÄLLNING MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLANS HISTORIA, STOCKHOLM (OBS KORT DATUM!) 3. DOKTORANDPLATS I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, UU (OBS KORT DATUM!) 1. VÄGVAL NR 1 / 2017 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning David Sjögren Att skola stormaktens ämbetsmän – om 1600-talets skolreformer och en likformig skola Pontus Folkesson Privata bidrag till … Mer Utskick 170427

Utskick 170412

1. CfP: WORKSHOP ON ‘COLONIALISM AND EDUCATION’ (EUI, FLORENCE) 2. 1817-2017: TWO CENTURIES OF ‘FROEBEL THE PEDAGOGUE’ IN KEILHAU 3. CfP: MEMORIES AND PUBLIC CELEBRATIONS OF EDUCATION IN CONTEMPORARY TIMES 4. CfP: REVISITING THE LOCAL DIMENSION IN HISTORICAL-EDUCATIONAL RESEARCH 5. PUBLIKATIONER   1. CFP: WORKSHOP ON ‘COLONIALISM AND EDUCATION’ (EUI, FLORENCE) European University Institute (EUI, … Mer Utskick 170412

Utskick 170310

1. WIE FORSCHEN WIR BILDUNGSHISTORIKER*INNEN? QUELLENKRITIK UND ANDERE METHODEN IN DER HISTORISCHEN BILDUNGSFORSCHUNG (WORKSHOP) 2. CfP HISTORISK TIDSKRIFTS TEMANUMMER 2018: NATIONEN 3. CfP: LOCAL AND REGIONAL SCHOOL HISTORY (NordSTEP) 4. EDUCATIONAL ARCHITECTURE – PASTS, PRESENTS AND FUTURES (COPENHAGEN) 5. BLIR MEDLEM I FÖRENINGEN SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA! 6. EN SAGOLIK SKOLA – FOLKSKOLAN 175 ÅR 7. PUBLIKATIONER … Mer Utskick 170310

Utskick 170209

1. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 2. FORSKARUTBILDNINGSKURS: BARN, BARNDOMAR OCH KULTUR (LiU) 3. VÄGVAL NR 4 / 2016 – MATIGT VINTERNUMMER 4. PUBLIKATIONER 1. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Program för vårterminen 2017 Utbildningshistoriska seminariet vid Stockholms universitet är ett fakultetsöverskridande seminarium som ambulerar mellan olika institutioner. Våren 2017 arrangeras tre seminarier. 2 februari, … Mer Utskick 170209

Utskick 170110

1. UDDANNELSESHISTORIE 50 ÅR. ÅRBOG FOR UDDANNELSESHISTORIE 2016 2. CfP: SPECIAL ISSUE ON GENDER AND EDUCATION 3. PROFESSUR I HISTORIA (ÖREBRO) 4. POSTDOKTOR I NORSK OG NORDISK UTDANNINGSHISTORIE (OSLO) 5. PUBLIKATIONER 1. UDDANNELSESHISTORIE 50 ÅR. ÅRBOG FOR UDDANNELSESHISTORIE 2016 Indhold: •Institutter, selskaber, museer og foreninger – den institutionelle skolehistorie 1965-2016 / Af Christian Larsen •Et … Mer Utskick 170110

utskick 161208

1. CfP: CRITICAL RESEARCH OF EDUCATION: LONG TERM HISTORICAL TRAJECTORIES AND EUROPE (JYVASKYLA) 2. CfP ISCHE 2017: SWG “TOUCHING BODIES” (M. CARUSO) 3. NYTT NUMMER AV NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY 4. CfP: ESSHC 2018 5. PUBLIKATIONER 1. CfP: CRITICAL RESEARCH OF EDUCATION: LONG TERM HISTORICAL TRAJECTORIES AND EUROPE (JYVASKYLA) The Annual Gustaf Vasa Seminar, … Mer utskick 161208

Utskick 161109

1. SAVE THE DATE AND CfP: “DISCIPLINARY STRUGGLES IN THE HISTORY OF EDUCATION” (TAMPERE) 2. CfP: LOCAL AND REGIONAL SCHOOL HISTORY (NordSTEP) 3. SÁMI SCHOOL HISTORY CONFERENCE 4. CfP: ISCHE 2017-BUENOS AIRES 5. VÄGVAL NR 3 / 2016 ”Minoriteter i skolan” + Birgitta Dahl berättar 6. GUNNAR RICHARDSON (1924-2016) 7. PUBLIKATIONER 1. WORKERS’ EDUCATION AND … Mer Utskick 161109

Utskick 161019

1. SAVE THE DATE AND CfP: “DISCIPLINARY STRUGGLES IN THE HISTORY OF EDUCATION” (TAMPERE) 2. UNIVERSITETSLEKTOR I BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP (SU) 3. PUBLIKATIONER 1. SAVE THE DATE AND CfP: “DISCIPLINARY STRUGGLES IN THE HISTORY OF EDUCATION” (TAMPERE) The 13th Summer Days of the Finnish Research Network on History and Philosophy of Education will take place … Mer Utskick 161019

Utskick 160920

1. SEMINAR OM SKOLEHISTORIEN – DIGITALT FORMIDLET 2. UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 3. DISPUTATION OM SPRÅKUNDERVISNINGENS HISTORIA (UPPSALA) 4. SEMINARIUM OM LEKPLATSER I SVERIGE FÖRR OCH NU 5. PUBLIKATIONER 1. SEMINAR OM SKOLEHISTORIEN – DIGITALT FORMIDLET Hvad skal den digitale platform med samlingen af anskuelsestavler, billedsamlingen, studiesamlingen, Trøst Hansens Sognekort mv. indeholde? Det vil … Mer Utskick 160920