Utskick 190412

1. DOKTORANTJÄNSTER I HISTORIA (KARLSTAD) 2. SPECIAL ISSUE: EDUCARE: HISTORY OF EDUCATION 2019:1 3. POSTDOKTORER I FÖRSKOLEFORSKNING, SU 4 DEN 8e NORDISKA LÄROPLANSTEORETISKA KONFERENSEN VID ÅBO AKADEMI I VASA, FINLAND 5. PUBLIKATIONER   1. DOKTORANTJÄNSTER I HISTORIA (KARLSTAD) Doktorander i historia Nu söker vi två doktorander till vårt ämne! Vi välkomnar ansökningar oavsett inriktning, men … Mer Utskick 190412

Utskick 190311

1. WORKSHOP: GLOBAL GIRLHOODS: FROM IMAGININGS TO EMBODIED EXPERIENCES 2. DOKTORANDPLATSER I HISTORIA (LiU) 3. CfP: ANNUAL MEETING OF THE FINNISH SOCIETY FOR HISTORY AND PHILOSOPHY OF EDUCATION 4. CfP: CHANGING ATTITUDES TOWARDS MEDICAL UNCERTAINTY AT THE RESEARCH UNIVERSITY FROM THE 1880S 5. PUBLIKATIONER 1. WORKSHOP: GLOBAL GIRLHOODS: FROM IMAGININGS TO EMBODIED EXPERIENCES Department of … Mer Utskick 190311

Utskick 190110

1. EDUCATION AND VIOLENCE: SPECIAL ISSUE NJEdH 2. CFP: SKOLKRISTANKAR: EN ANTOLOGI OM SKOLKRISDEBATTER 3. FORSKARUTBILDNINGSKURS: PEDAGOGIKENS UTOPIER, 7,5 hp, SU 4. UDDANNELSESHISTORIE 2018 – TEMA: ”LÆREMIDLER – OM MATERIALITET OG ORD I PRODUKTION OG PRAKSIS” 5. PUBLIKATIONER 1. EDUCATION AND VIOLENCE: SPECIAL ISSUE NJEdH Full issue available here: http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/issue/view/10 Introduction Exploring Violence(s) in the … Mer Utskick 190110